BusinessWise

Moderno softversko rešenje za upravljanje resursima preduzeća i knjigovodstveno-računovodstvenim potrebama.

  • Profesionalni ERP softver

  • Modularnost | Lite i Enterprise

  • Sistem - ključ u ruke

  • Platformski nezavisno rešenje

  • Dostupan preko cloud servisa

  • Podrška za mobilne uređaje

  • Podrška za RDBMS

BusinessWise se sastoji od niza modula. Neki od tih modula su uzajamno povezani i ne mogu funkcionisati samostalno. Takav broj modula mali i uglavnom se odnosi na module koji imaju integrativnu ulogu u BusinessWise programskom paketu.

BusinessWise Splash

BusinessWise Modules

Prilagodljivo i adekvatno rešenje za velika i mala preduzeća. BusinessWise je modularnog tipa i projektovan je tako da se svi moduli slažu veoma lako u celinu i funkcionišu zajedno.Nova poreska evidencija

Kao što je poznato, posle mnogo nagađanja tipa: „da li će biti…, ili neće…“, konačno je „stvar“ rešena time što nova poreska evidencija, skraćeno POPDV, stupa na snagu 01. jula 2018. godine u samoj sredini leta, a pred sam početak godišnjih odmora. Čini mi se da do sada nikada nije uvedena ovako bitna promena u … Nastavi čitati Nova poreska evidencija

Korišćenje sistema za prijavu grešaka (Flyspray)

Mnogima već poznat sistem - Flyspray, je sistem za prijavu grešaka i praćenje procesa rešavanja istih. Osnovno korišćenje Flyspray sistema je uglavnom jednostavno i sa korisničke strane svodi se na registraciju na sistem, prijavu (logovanje) i dodavanje zadatka nekom od administratora sistema...

Menadžment izlaznih faktura

U skladu s promenama iz decembra 2017. godine, ali i promena iz prvog tromesečja 2018. godine, osmišljen je potpuno novi softver kojim će te izmene biti obuhvaćene na jednom mestu. Ovde se prvenstveno misli na promene oko priznavanja faktura bez pečata i fizičkog potpisivanja...

Manjkovi u BusinessWare Trade

Manjak može biti izražen kao manjak određenih dobara, ili kao finansijski manjak. Kod manjka dobara može se tačno utvrditi koja dobra nedostaju, dok se finansijski manjak iskazuje kao novčana vrednost koja nedostaje....Pogledaj sve vesti