Profesionalni ERP software

BusinessWise je programski paket namenjen upravljanju resursima preduzeća i knjigovodstveno-računovodstvenim potrebama, za velika i mala preduzeća i radnje. On je modularnog tipa, ali je projektovan tako da se svi moduli slažu veoma lako u celinu i funkcionišu zajedno. BusinessWise se sastoji od niza modula. Neki od tih modula su uzajamno povezani i ne mogu funkcionisati samostalno, ali je takav broj modula mali i uglavnom se odnosi na module koji imaju integrativnu ulogu u BusinessWise programskom paketu. BusinessWise je u bilo kojoj varijanti, višekorisnički programski paket koji je namenjen za rad dva ili više korisnika istovremeno u računarskoj mreži.

Posebna pažnja u razvoju BusinessWise programskih paketa posvećena je usklađivanju sa postojećim domaćim Zakonom o računovodstvu i međunarodnim računovodstvenim standardima.

BusinessWise postoji u dve verzije koje su profilisane prema ciljnom tržištu:

Obe verzije su kompatibilne na nivou baza podataka i prelazak sa Lite verzije na Enterprise je moguć uz princip "zaštite investicije", jednostavnom instalacijom Enterprise verzije.

Minimalni softverski zahtevi:

 • operativni sisitemi: Microsoft Windows; Linux sa kernelom 2.4x; Apple MAC OS X 10.5.
 • openJava verzije 7, ili Oracle Java Standard Edition JRE 7;
 • poželjan Internet pristup.

Minimalni hardverski zahtevi:

 • Intel, ili AMD, procesor sa 32-bitnim, ili 64-bitnim, skupom mašinskih instrukcija, iz poslednjih 10-tak godina;
 • minimum 1GB RAM memorije;
 • tvrdi disk(HDD) sa prostorom minimum 2GB;
 • monitor veličine minimalno 15" (minimalna rezolucija 1024x768 tačaka);
 • mrežni interfejs za lokalnu mrežu;
 • laserski, Ink-Jet, ili matrični štampač, bilo kog tipa;
 • miš, bilo kog tipa;
 • tastatura sa odgovarajućim rasporedom tastera, bilo kog tipa.