BusinessWise sistem praćenja greški: http://micro.co.rs/flyspray/ BusinessWise sistem praćenja greški:BusinessWise: Recently closed tasks 2020-12-17T20:06:04Z FS#116: Dodati novi status mernog mesta za korisnika (komunalne usluge/Maticni podaci) http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=116 2020-12-17T20:06:04Z Slavoljub Vušković U BusinesWise Komunalne usluge potrebno je dodati status mernog mesta za korisnika pored postojećih:  0- Neaktivan, ne plaća vodu i kanalizaciju, do 4- isključen vodomer privremne, fakturiše se taksa 5- Aktivan, čita se ne plaća potrošnju ili sopstvena voda. Ovaj status je bitan za bilans vode (ulazi u ukupnu izmerenu i isporučenu vodu) ali se ne vrši fakturisanje jer se koristi za sopstvene potrebe (potrošnja za svoje objekta: upravne zgrade, PS, kapele, groblja, pijace i sl.) gde je iluzorno fakturisati istoj firmi koja i naplaćuje račune.  U BusinesWise Komunalne usluge potrebno je dodati status mernog mesta za korisnika pored postojećih: 

0- Neaktivan, ne plaća vodu i kanalizaciju, do 4- isključen vodomer privremne, fakturiše se taksa

5- Aktivan, čita se ne plaća potrošnju ili sopstvena voda.

Ovaj status je bitan za bilans vode (ulazi u ukupnu izmerenu i isporučenu vodu) ali se ne vrši fakturisanje jer se koristi za sopstvene potrebe (potrošnja za svoje objekta: upravne zgrade, PS, kapele, groblja, pijace i sl.) gde je iluzorno fakturisati istoj firmi koja i naplaćuje račune. 

]]>
FS#113: izvoz ppppd prijave http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=113 2020-02-18T18:56:54Z Maja Radenković Iz robno materijalnog za firmu Marak napravljen mi je izvoz PPPPD prijave za porez na dohodak građana za fizička lica po osnovu otkupa sekundarnih sirovina. Pokazuje lokaciju na kojoj je snimljena prijava ali kad tamo uđem da uvezem prijavu nje nema već stoji prethodna od pre 10 dana.    Iz robno materijalnog za firmu Marak napravljen mi je izvoz PPPPD prijave za porez na dohodak građana za fizička lica po osnovu otkupa sekundarnih sirovina. Pokazuje lokaciju na kojoj je snimljena prijava ali kad tamo uđem da uvezem prijavu nje nema već stoji prethodna od pre 10 dana. 

 

]]>
FS#97: ROBNOMATERIJALNO - KNJIZENJE ULAZA IZLAZA http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=97 2016-11-07T12:21:50Z Dragan Ivković Posto ne radi lokalni flyspray, zadatak dopunjujem ovde Ne zapisuje dobro podatke u DOKS, nema svih podataka(datumi, broj delovodnika), i u FINEX nema svih podtaka (datumi) i nema svih stavki iz carobnjaka.
Ne zapisuje dobro podatke u DOKS, nema svih podataka(datumi, broj delovodnika), i u FINEX nema svih podtaka (datumi) i nema svih stavki iz carobnjaka.]]>
FS#83: a http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=83 2015-02-19T08:12:39Z Lela Ivanovic Ciko :) :P FS#88: WorkFlow - Br.naloga http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=88 2015-02-19T07:59:47Z Goran Paunović Br.naloga ne ide redom. Vrati za jedan br.naloga (tj koristi jedan te isti nalog 2x). Vrati za jedan br.naloga (tj koristi jedan te isti nalog 2x).]]> FS#69: MALOPRODAJA - PRESKLADIŠTENJE http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=69 2015-01-19T08:31:17Z Dragan Ivković MALOPRODJA - PRESKLADISTENJE KADA SE PRITISNE ENTER NA BROJ KALKULACIJE PROGRAM SE UKOCI, NEKAD POSLE PAR MINUTA PREDJE NA POLJE DATUM, ALI I TU OPET STOJI PAR MINUTA I PREDJE NA BROJ NALOGA, U POZADINI PRIJAVLJUE: klasa: Preskladistenje DELETE from STARTER.nalog where nalbr in ( select t1.nalbr from STARTER.nalog t1 left outer join (select nalozi from (select finnalog as nalozi from STARTER.finex where fingodina = 2014 AND finnalog='' union select dnalog as nalozi from STARTER.doks where dgodina = 2014 AND dnalog='' union select dmnalog as nalozi from STARTER.dokm where dmgodina = 2014 AND dmnalog='' ) t0 ) t2 ON t1.nalbr=t2.nalozi where t2.nalozi is null AND t1.naloperid=3) and nalgod=2014 AND nalbr='' upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next. upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next.
KADA SE PRITISNE ENTER NA BROJ KALKULACIJE PROGRAM SE UKOCI, NEKAD POSLE PAR MINUTA PREDJE NA POLJE DATUM, ALI I TU OPET STOJI PAR MINUTA I PREDJE NA BROJ NALOGA, U POZADINI PRIJAVLJUE:

klasa: Preskladistenje
DELETE from STARTER.nalog where nalbr in ( select t1.nalbr from STARTER.nalog t1 left outer join (select nalozi from (select finnalog as nalozi from STARTER.finex where fingodina = 2014 AND finnalog='' union select dnalog as nalozi from STARTER.doks where dgodina = 2014 AND dnalog='' union select dmnalog as nalozi from STARTER.dokm where dmgodina = 2014 AND dmnalog='' ) t0 ) t2 ON t1.nalbr=t2.nalozi where t2.nalozi is null AND t1.naloperid=3) and nalgod=2014 AND nalbr=''
upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat
catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next.
upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat
catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next.
]]>
FS#82: BUSINESSWARE - SERVIS TABELE PARTNERI http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=82 2015-01-14T18:58:40Z Dragan Ivković RADI SERVIS SAMO TABELE PARTNERI NA ŠEMI MICRO, DOK NA KORISNIČKIM ŠEMAMA NE SERVISIRA TABELU PARTNERI FS#71: BUSINESSWARE - MALOPRODAJA http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=71 2014-12-26T14:21:28Z Dragan Ivković PRILIKOM IZRADE KALKULACIJE U MALOPRODAJI DOGRADITI PREZUMANJE PODATKA O VALUTI ZA PARTNBERA I DA ISTO NUDI U DOSPEĆU. ]]> FS#76: BUSINESSWARE - PARTNERI http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=76 2014-12-19T08:22:28Z Dragan Ivković MATIČNI PODACI PARTNERI – DOPUNA 2014 Zbog uvodjenja kategorija partnera za Statistički aneks potrebno je izvršiti kategorizaciju parnera da bi mogao da se pripremi i ispiše statistički aneks. Prilikom unosa podataka o partneru dodati Ukoliko je kontni plan = 1 Vrsta parnera za statistički izveštaj: Operater može da izabere - Pravno lice – preduzetnik (default ukoliko nijedan od narednih uslova nije ispunjen) - Fizčko lice (nudimo ukoliko je partmaticnibroj > 8) - Javno preduzeće (nudimo ukoliko partner ima račun ilike '84%') - Republički organ - Lokalna samouprava (nudimo ukoliko je partdefracun ilike '84%') - Drugo po izboru u tabelu PARTTAB upisujemo parttabsifra = partsifra parttabkey = PartStatVrsta parttabvalue = tekst za izabranu vrstu partnera Prilikom izmene podataka o partneru prikazemo vrednost koja postoji, prilikom izmene brisemo sve podatke gde je parttabkey = PartStatVrsta i upisujemo izabranu vrednost. U tabeli PARTTAB za partnera moze da postoji samo jedan podatak gde je parttabkey = PartStatVrsta. Napraviti servisni program koji ce napuniti tabelu PARTTAB i to ukoliko je partdefracun ilike '84%' upisujemo Lokalna samouprava ukoliko u tekućim računima partnera postoji račun ilike '84%' upisujemo Javno preduzeće ukoliko je parttabmaticnibroj = 0 ili duzi od 8 karaktera upisujemo Fizičko lice inače upisujemo Pravno lice - preduzetnik Prilikom updatea programa skrenuti pažnju korisnicima da treba da provere i izvrše kategorizaciju partnera
Zbog uvodjenja kategorija partnera za Statistički aneks potrebno je izvršiti kategorizaciju parnera da bi mogao da se pripremi i ispiše statistički aneks.

Prilikom unosa podataka o partneru dodati

Ukoliko je kontni plan = 1
Vrsta parnera za statistički izveštaj:

Operater može da izabere
- Pravno lice – preduzetnik (default ukoliko nijedan od narednih uslova nije ispunjen)
- Fizčko lice (nudimo ukoliko je partmaticnibroj > 8)
- Javno preduzeće (nudimo ukoliko partner ima račun ilike '84%')
- Republički organ
- Lokalna samouprava (nudimo ukoliko je partdefracun ilike '84%')
- Drugo

po izboru u tabelu PARTTAB upisujemo
parttabsifra = partsifra
parttabkey = PartStatVrsta
parttabvalue = tekst za izabranu vrstu partnera

Prilikom izmene podataka o partneru prikazemo vrednost koja postoji, prilikom izmene brisemo sve podatke gde je parttabkey = PartStatVrsta i upisujemo izabranu vrednost. U tabeli PARTTAB za partnera moze da postoji samo jedan podatak gde je parttabkey = PartStatVrsta.

Napraviti servisni program koji ce napuniti tabelu PARTTAB i to
ukoliko je partdefracun ilike '84%' upisujemo Lokalna samouprava
ukoliko u tekućim računima partnera postoji račun ilike '84%' upisujemo Javno preduzeće
ukoliko je parttabmaticnibroj = 0 ili duzi od 8 karaktera upisujemo Fizičko lice
inače upisujemo Pravno lice - preduzetnik

Prilikom updatea programa skrenuti pažnju korisnicima da treba da provere i izvrše kategorizaciju partnera
]]>
FS#78: BUSINESSWARE - PARTNERI http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=78 2014-12-19T08:21:25Z Dragan Ivković Update je uradio samo servis tabele partneri na micro, na korisnickoj semi nije, u toku updeta prijavio neuspeo servis, tabela resursi.partneri ne postoji
]]>