BusinessWise sistem praćenja greški: Mon, 07 Nov 2016 12:21:50 +0000 BusinessWise sistem praćenja greški:BusinessWise: Recently closed tasks http://micro.co.rs/flyspray/ FS#97: ROBNOMATERIJALNO - KNJIZENJE ULAZA IZLAZA Dragan Ivković Wed, 02 Nov 2016 22:01:57 +0000
Ne zapisuje dobro podatke u DOKS, nema svih podataka(datumi, broj delovodnika), i u FINEX nema svih podtaka (datumi) i nema svih stavki iz carobnjaka.]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=97 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=97
FS#83: a Lela Ivanovic Tue, 06 Jan 2015 12:43:09 +0000 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=83 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=83 FS#88: WorkFlow - Br.naloga Goran Paunović Thu, 19 Feb 2015 07:46:29 +0000 Vrati za jedan br.naloga (tj koristi jedan te isti nalog 2x).]]> http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=88 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=88 FS#69: MALOPRODAJA - PRESKLADIŠTENJE Dragan Ivković Tue, 18 Nov 2014 08:56:35 +0000
KADA SE PRITISNE ENTER NA BROJ KALKULACIJE PROGRAM SE UKOCI, NEKAD POSLE PAR MINUTA PREDJE NA POLJE DATUM, ALI I TU OPET STOJI PAR MINUTA I PREDJE NA BROJ NALOGA, U POZADINI PRIJAVLJUE:

klasa: Preskladistenje
DELETE from STARTER.nalog where nalbr in ( select t1.nalbr from STARTER.nalog t1 left outer join (select nalozi from (select finnalog as nalozi from STARTER.finex where fingodina = 2014 AND finnalog='' union select dnalog as nalozi from STARTER.doks where dgodina = 2014 AND dnalog='' union select dmnalog as nalozi from STARTER.dokm where dmgodina = 2014 AND dmnalog='' ) t0 ) t2 ON t1.nalbr=t2.nalozi where t2.nalozi is null AND t1.naloperid=3) and nalgod=2014 AND nalbr=''
upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat
catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next.
upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat
catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next.
]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=69 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=69
FS#82: BUSINESSWARE - SERVIS TABELE PARTNERI Dragan Ivković Mon, 05 Jan 2015 18:17:39 +0000 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=82 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=82 FS#71: BUSINESSWARE - MALOPRODAJA Dragan Ivković Fri, 28 Nov 2014 13:20:46 +0000 ]]> http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=71 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=71 FS#76: BUSINESSWARE - PARTNERI Dragan Ivković Mon, 15 Dec 2014 20:06:31 +0000
Zbog uvodjenja kategorija partnera za Statistički aneks potrebno je izvršiti kategorizaciju parnera da bi mogao da se pripremi i ispiše statistički aneks.

Prilikom unosa podataka o partneru dodati

Ukoliko je kontni plan = 1
Vrsta parnera za statistički izveštaj:

Operater može da izabere
- Pravno lice – preduzetnik (default ukoliko nijedan od narednih uslova nije ispunjen)
- Fizčko lice (nudimo ukoliko je partmaticnibroj > 8)
- Javno preduzeće (nudimo ukoliko partner ima račun ilike '84%')
- Republički organ
- Lokalna samouprava (nudimo ukoliko je partdefracun ilike '84%')
- Drugo

po izboru u tabelu PARTTAB upisujemo
parttabsifra = partsifra
parttabkey = PartStatVrsta
parttabvalue = tekst za izabranu vrstu partnera

Prilikom izmene podataka o partneru prikazemo vrednost koja postoji, prilikom izmene brisemo sve podatke gde je parttabkey = PartStatVrsta i upisujemo izabranu vrednost. U tabeli PARTTAB za partnera moze da postoji samo jedan podatak gde je parttabkey = PartStatVrsta.

Napraviti servisni program koji ce napuniti tabelu PARTTAB i to
ukoliko je partdefracun ilike '84%' upisujemo Lokalna samouprava
ukoliko u tekućim računima partnera postoji račun ilike '84%' upisujemo Javno preduzeće
ukoliko je parttabmaticnibroj = 0 ili duzi od 8 karaktera upisujemo Fizičko lice
inače upisujemo Pravno lice - preduzetnik

Prilikom updatea programa skrenuti pažnju korisnicima da treba da provere i izvrše kategorizaciju partnera
]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=76 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=76
FS#78: BUSINESSWARE - PARTNERI Dragan Ivković Tue, 16 Dec 2014 19:38:32 +0000
]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=78 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=78
FS#72: FINANSIJSKO - ISPIS ZAKLJUČNOG LISTA Dragan Ivković Tue, 02 Dec 2014 22:24:54 +0000 JAVA.LANG NUMBER.FORMAT.EXCEPTION

]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=72 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=72
FS#70: BUSINESSWARE - SAFE Dragan Ivković Fri, 28 Nov 2014 13:18:30 +0000

POSLE PROMENE KONTNOG OKVIRA NE RADI PRIKAZ DUGOVANJA PARTNERA KROZ KASU

FIZIČKA LICA - KONZULARNI PREDSTAVNICI IMAJU PRAVO KUPOVINE ROBE IZ MALOPRODAJE BEZ OBRAČUNATOG PDV-A PA TREBA DODATI TU OPCIJU U PROGRAMU ZA KASU.

IZDAVANJE GOTOVINSKIH RAČUNA PRAVNIM LICIMA NIJE REGULISANO A POTREBNO JE DA SE DODA DA SE PRETRAŽI PARTNER I DA PREUZME NJEGOVE PODAKTE


PO ISPRAVCI I DOGRADNJI PROGRAM DOSTAVITI U NOVU SAVREMENU.]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=70 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=70