BusinessWise sistem praćenja greški: Thu, 17 Dec 2020 20:06:04 +0000 BusinessWise sistem praćenja greški:BusinessWise: Recently closed tasks http://micro.co.rs/flyspray/ FS#116: Dodati novi status mernog mesta za korisnika (komunalne usluge/Maticni podaci) Slavoljub Vušković Fri, 15 Nov 2019 11:47:17 +0000 U BusinesWise Komunalne usluge potrebno je dodati status mernog mesta za korisnika pored postojećih: 

0- Neaktivan, ne plaća vodu i kanalizaciju, do 4- isključen vodomer privremne, fakturiše se taksa

5- Aktivan, čita se ne plaća potrošnju ili sopstvena voda.

Ovaj status je bitan za bilans vode (ulazi u ukupnu izmerenu i isporučenu vodu) ali se ne vrši fakturisanje jer se koristi za sopstvene potrebe (potrošnja za svoje objekta: upravne zgrade, PS, kapele, groblja, pijace i sl.) gde je iluzorno fakturisati istoj firmi koja i naplaćuje račune. 

]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=116 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=116
FS#113: izvoz ppppd prijave Maja Radenković Thu, 25 Oct 2018 08:44:58 +0000 Iz robno materijalnog za firmu Marak napravljen mi je izvoz PPPPD prijave za porez na dohodak građana za fizička lica po osnovu otkupa sekundarnih sirovina. Pokazuje lokaciju na kojoj je snimljena prijava ali kad tamo uđem da uvezem prijavu nje nema već stoji prethodna od pre 10 dana. 

 

]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=113 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=113
FS#97: ROBNOMATERIJALNO - KNJIZENJE ULAZA IZLAZA Dragan Ivković Wed, 02 Nov 2016 22:01:57 +0000
Ne zapisuje dobro podatke u DOKS, nema svih podataka(datumi, broj delovodnika), i u FINEX nema svih podtaka (datumi) i nema svih stavki iz carobnjaka.]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=97 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=97
FS#83: a Lela Ivanovic Tue, 06 Jan 2015 12:43:09 +0000 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=83 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=83 FS#88: WorkFlow - Br.naloga Goran Paunović Thu, 19 Feb 2015 07:46:29 +0000 Vrati za jedan br.naloga (tj koristi jedan te isti nalog 2x).]]> http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=88 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=88 FS#69: MALOPRODAJA - PRESKLADIŠTENJE Dragan Ivković Tue, 18 Nov 2014 08:56:35 +0000
KADA SE PRITISNE ENTER NA BROJ KALKULACIJE PROGRAM SE UKOCI, NEKAD POSLE PAR MINUTA PREDJE NA POLJE DATUM, ALI I TU OPET STOJI PAR MINUTA I PREDJE NA BROJ NALOGA, U POZADINI PRIJAVLJUE:

klasa: Preskladistenje
DELETE from STARTER.nalog where nalbr in ( select t1.nalbr from STARTER.nalog t1 left outer join (select nalozi from (select finnalog as nalozi from STARTER.finex where fingodina = 2014 AND finnalog='' union select dnalog as nalozi from STARTER.doks where dgodina = 2014 AND dnalog='' union select dmnalog as nalozi from STARTER.dokm where dmgodina = 2014 AND dmnalog='' ) t0 ) t2 ON t1.nalbr=t2.nalozi where t2.nalozi is null AND t1.naloperid=3) and nalgod=2014 AND nalbr=''
upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat
catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next.
upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat
catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next.
]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=69 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=69
FS#82: BUSINESSWARE - SERVIS TABELE PARTNERI Dragan Ivković Mon, 05 Jan 2015 18:17:39 +0000 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=82 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=82 FS#71: BUSINESSWARE - MALOPRODAJA Dragan Ivković Fri, 28 Nov 2014 13:20:46 +0000 ]]> http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=71 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=71 FS#76: BUSINESSWARE - PARTNERI Dragan Ivković Mon, 15 Dec 2014 20:06:31 +0000
Zbog uvodjenja kategorija partnera za Statistički aneks potrebno je izvršiti kategorizaciju parnera da bi mogao da se pripremi i ispiše statistički aneks.

Prilikom unosa podataka o partneru dodati

Ukoliko je kontni plan = 1
Vrsta parnera za statistički izveštaj:

Operater može da izabere
- Pravno lice – preduzetnik (default ukoliko nijedan od narednih uslova nije ispunjen)
- Fizčko lice (nudimo ukoliko je partmaticnibroj > 8)
- Javno preduzeće (nudimo ukoliko partner ima račun ilike '84%')
- Republički organ
- Lokalna samouprava (nudimo ukoliko je partdefracun ilike '84%')
- Drugo

po izboru u tabelu PARTTAB upisujemo
parttabsifra = partsifra
parttabkey = PartStatVrsta
parttabvalue = tekst za izabranu vrstu partnera

Prilikom izmene podataka o partneru prikazemo vrednost koja postoji, prilikom izmene brisemo sve podatke gde je parttabkey = PartStatVrsta i upisujemo izabranu vrednost. U tabeli PARTTAB za partnera moze da postoji samo jedan podatak gde je parttabkey = PartStatVrsta.

Napraviti servisni program koji ce napuniti tabelu PARTTAB i to
ukoliko je partdefracun ilike '84%' upisujemo Lokalna samouprava
ukoliko u tekućim računima partnera postoji račun ilike '84%' upisujemo Javno preduzeće
ukoliko je parttabmaticnibroj = 0 ili duzi od 8 karaktera upisujemo Fizičko lice
inače upisujemo Pravno lice - preduzetnik

Prilikom updatea programa skrenuti pažnju korisnicima da treba da provere i izvrše kategorizaciju partnera
]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=76 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=76
FS#78: BUSINESSWARE - PARTNERI Dragan Ivković Tue, 16 Dec 2014 19:38:32 +0000
]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=78 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=78