BusinessWise sistem praćenja greški: Thu, 17 Dec 2020 20:06:04 +0000 BusinessWise sistem praćenja greški:BusinessWise: Recently edited tasks http://micro.co.rs/flyspray/ FS#116: Dodati novi status mernog mesta za korisnika (komunalne usluge/Maticni podaci) Slavoljub Vušković Fri, 15 Nov 2019 11:47:17 +0000 U BusinesWise Komunalne usluge potrebno je dodati status mernog mesta za korisnika pored postojećih: 

0- Neaktivan, ne plaća vodu i kanalizaciju, do 4- isključen vodomer privremne, fakturiše se taksa

5- Aktivan, čita se ne plaća potrošnju ili sopstvena voda.

Ovaj status je bitan za bilans vode (ulazi u ukupnu izmerenu i isporučenu vodu) ali se ne vrši fakturisanje jer se koristi za sopstvene potrebe (potrošnja za svoje objekta: upravne zgrade, PS, kapele, groblja, pijace i sl.) gde je iluzorno fakturisati istoj firmi koja i naplaćuje račune. 

]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=116 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=116
FS#117: poreska amortizacija Maja Radenković Tue, 18 Feb 2020 12:35:43 +0000 Prilikom pokusaja obračuna poreske amortizacije u firmi Casa Dolce, primetila sam da nije proknjižen ioznos amortizacije za 2018 godinu na karticama sredstava. Pokušala sam zatim da danas pustim taj obračun ali je odgovor da je poreska amortizacija već proknjižena sa tim datumom. Uvidom u bazu utvrđeno da datum knjiženja stoji 27.02.2019 godine ali obračuna zaista nema na karticama. Molim vas proverite i ispravite.

]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=117 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=117
FS#113: izvoz ppppd prijave Maja Radenković Thu, 25 Oct 2018 08:44:58 +0000 Iz robno materijalnog za firmu Marak napravljen mi je izvoz PPPPD prijave za porez na dohodak građana za fizička lica po osnovu otkupa sekundarnih sirovina. Pokazuje lokaciju na kojoj je snimljena prijava ali kad tamo uđem da uvezem prijavu nje nema već stoji prethodna od pre 10 dana. 

 

]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=113 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=113
FS#115: ulaganja u osnovna sredstva Maja Radenković Fri, 08 Mar 2019 10:24:24 +0000 Prilikom knjiženja ulaganja u o/s u kategoriji OSA u toku godine u kojoj je izvršeno ulaganje obračun amortizacije je u redu kao i stanje u pregledu na dan 31.12. Prilikom prenosa u narednu poslovnu godinu vrednost ulaganja se gubi tako da je vrednost sredstva umanjena kao i nadalje obračunata amortizacija koja se obračunava na umanjenu vrednost jer ulaganje ima za svrhu povećanje vrednosti osnovnih sredstava.

Molim vas proverite ovo jer bismo možda radili i procenu osn. sred po fer vrednosti pa ne znam da li bi to bilo pravilno obrađeno u programu.

]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=115 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=115
FS#114: KWF izveštaj Tanja Živković Wed, 21 Nov 2018 09:52:12 +0000 U programskom paketu Komunalne usluge, postoji aplikacija za izradu KWF izveštaja. Za ovaj mesec, kao i za sve prethodne mesece unazad ne mogu da uradim izveštaj jer dobijam prazan (odnosno sve su nule).

Kada podatke koje imam iz nekih ranijih meseci ovog izveštaja uporedim sa podacima koje dobijam takodje iz Komunalnog paketa, ali iz aplikacije Potrošnja vode pravna i Potrošnja vode fizička lica primećujem da su podaci koji su dobijeni iz KWF izveštaja a u delu privrede (kategorija korisnika P, R, D, T, Z) mnogo veća.???

]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=114 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=114
FS#111: Onemogućen pristup neaktivnim firmama Dragan Stanisavljević Tue, 16 Oct 2018 12:58:39 +0000 NIje moguće pristupiti neaktivnih firmama, program izbacuje sledeće obaveštenje.

]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=111 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=111
FS#110: Knjiženje PDV na poreskim karticama na delovodnom broju, kada je PDV prethodno evidentiran Zoran Marjanović Wed, 22 Aug 2018 12:26:39 +0000 Pojedine nabavke u sitnom inventaru (BusinessWise Sitin) dolaze na računu zajedno s ostalim materijalom, alatom, troškovima i dr, pa se tako ne evidentira cela nabavka u sitnom inventaru, već i u robno-materijalnom knjigovodstvu na zalihama, ali i direktno na troškovima. Kada se prvi puta proknjiže troškovi kroz finansijsko knjigovodstvo, evidentira se i celokupan PDV sa računa na poreskim karticama.

U tom slučaju naredna knjiženja kroz sitan inventar dodaju PDV na poreskim karticama na novi delovodni broj, pa se predlaže da se za uneti delovodni broj, ako postoji bilo kakvo knjiženje PDV na poreskim karticama, naknadno knjiženje ne izvrši, jer je proknjižen PDV u celosti priloikom knjiženja troškova.

Ovakva mogućnost je već implementiranqa u BusinessWise Magic (robno-materijalno knjigovodstvo!), pa bi se ovim knjiženje PDV načinilo istovetnim.

To bi značilo da ovakvi računi, koji se moraju deliti u knjigovodstvu gde se prilikom prvog knjiženja evidentira PDV u celosti, u ostalim evidencijama mora se koristiti isti delovodni broj (dobijen prilikom prve evidencije!), kako se PDV ne bi evidentirao više puta.

U istom slučaju, ako se PDV evidentira parcijalno, ne treba navoditi delovodni broj pod kojim je izvršeno prethodno knjiženje, kako bi svako naknadno evidentiranje u druge evidencije dodalo svoj parcijalni PDV na poreskim karticama pod novim delovodnim brojem.

]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=110 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=110
FS#112: Promena u podnožju fakture iz magacina usluga Maja Radenković Thu, 18 Oct 2018 09:39:51 +0000 Poštoani

za firmu Marak i Plastomet koristimo za fakturisanje usluga magacin 99. Prilikom ispisa računa kao i na računima iz magacinna robe stoji napomena : "po otpremnici" kupac nam onda traži otpremnicu. Kada iz tog magacina odštampam otpremnicu na njoj u podnožju stoji : "robu izdao " i "robu primio" . Kupac ponovo ima zamerku jer se ne radi o robi.

Molim vas da pokušate da izvršite korekciju samo za ovaj magacin da mogu da izdam samo račun za izvršene usluge i da na njemu ne stoji : po otpremnici. To bi bio najkraći put rešenja jer su usluge u računu i napomeni računa  detaljno opisane.

]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=112 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=112
FS#108: PPPDV/POPDV XML - struktura (i lokacija export-a) Dragan Stanisavljević Mon, 06 Aug 2018 11:36:09 +0000 Struktura PPPDV/POPDV XML fajla nije ispravna (moguće da je grešaka ono što sam već napomenuo za polje 9a.3 ali možda ima još nešto, ne mogu da utvrdim dok se ono prethodno ne reši).

xml фајл није лепо структуиран, молимо вас проверите да ли се слаже са званичном верзијом.

Takođe putanja export-a PPPDV XML fajla je BW a ne BWUser, ovo nije greška ali napraviće nepotrebnu gužvu u BW.

]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=108 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=108
FS#109: Indetični iznos osnovice Marko Milojković Thu, 09 Aug 2018 08:43:37 +0000 Osnovica i pdv po opštoj stopi na poziciji 3.2 se vide, a na poziciji 3.8 se vidi samo pdv. U rezimeu osnovica i pdva indentični su iznosi na 3.2 i opšte i posebne stope što ukazuje da matematika ne radi. Na 3,8 nije izkazana osnovica. Sve ovo prikazujemo na slici u prilogu.

]]>
http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=109 http://micro.co.rs/flyspray/index.php?do=details&task_id=109