BusinessWise

Dobrodošli u BusinessWise sistem praćenja greški i davanja predloga. Učestvovanjem u radu doprinosite da softver koji koristite bude bolji i Vama prilagođen.

Br.KategorijaTip zadatkaOtvorenVažnostKratak opisStatusNapredak u radu
117BusinessWiseZahtev za nadogradnjom18.02.2020Visokaporeska amortizacija2Završen
100%
Opis zadatka

Prilikom pokusaja obračuna poreske amortizacije u firmi Casa Dolce, primetila sam da nije proknjižen ioznos amortizacije za 2018 godinu na karticama sredstava. Pokušala sam zatim da danas pustim taj obračun ali je odgovor da je poreska amortizacija već proknjižena sa tim datumom. Uvidom u bazu utvrđeno da datum knjiženja stoji 27.02.2019 godine ali obračuna zaista nema na karticama. Molim vas proverite i ispravite.

116BusinessWiseZahtev za nadogradnjom15.11.2019NiskaDodati novi status mernog mesta za korisnika (komunalne...2Dodeljen programeru
0%
Opis zadatka

U BusinesWise Komunalne usluge potrebno je dodati status mernog mesta za korisnika pored postojećih: 

0- Neaktivan, ne plaća vodu i kanalizaciju, do 4- isključen vodomer privremne, fakturiše se taksa

5- Aktivan, čita se ne plaća potrošnju ili sopstvena voda.

Ovaj status je bitan za bilans vode (ulazi u ukupnu izmerenu i isporučenu vodu) ali se ne vrši fakturisanje jer se koristi za sopstvene potrebe (potrošnja za svoje objekta: upravne zgrade, PS, kapele, groblja, pijace i sl.) gde je iluzorno fakturisati istoj firmi koja i naplaćuje račune. 

115OSAPrijava greške08.03.2019Visokaulaganja u osnovna sredstvaZavršen
100%
Opis zadatka

Prilikom knjiženja ulaganja u o/s u kategoriji OSA u toku godine u kojoj je izvršeno ulaganje obračun amortizacije je u redu kao i stanje u pregledu na dan 31.12. Prilikom prenosa u narednu poslovnu godinu vrednost ulaganja se gubi tako da je vrednost sredstva umanjena kao i nadalje obračunata amortizacija koja se obračunava na umanjenu vrednost jer ulaganje ima za svrhu povećanje vrednosti osnovnih sredstava.

Molim vas proverite ovo jer bismo možda radili i procenu osn. sred po fer vrednosti pa ne znam da li bi to bilo pravilno obrađeno u programu.

114BusinessWisePrijava greške21.11.2018VisokaKWF izveštajZavršen
100%
Opis zadatka

U programskom paketu Komunalne usluge, postoji aplikacija za izradu KWF izveštaja. Za ovaj mesec, kao i za sve prethodne mesece unazad ne mogu da uradim izveštaj jer dobijam prazan (odnosno sve su nule).

Kada podatke koje imam iz nekih ranijih meseci ovog izveštaja uporedim sa podacima koje dobijam takodje iz Komunalnog paketa, ali iz aplikacije Potrošnja vode pravna i Potrošnja vode fizička lica primećujem da su podaci koji su dobijeni iz KWF izveštaja a u delu privrede (kategorija korisnika P, R, D, T, Z) mnogo veća.???

112MagicZahtev za nadogradnjom18.10.2018SrednjaPromena u podnožju fakture iz magacina uslugaDodeljen programeru
0%
Opis zadatka

Poštoani

za firmu Marak i Plastomet koristimo za fakturisanje usluga magacin 99. Prilikom ispisa računa kao i na računima iz magacinna robe stoji napomena : "po otpremnici" kupac nam onda traži otpremnicu. Kada iz tog magacina odštampam otpremnicu na njoj u podnožju stoji : "robu izdao " i "robu primio" . Kupac ponovo ima zamerku jer se ne radi o robi.

Molim vas da pokušate da izvršite korekciju samo za ovaj magacin da mogu da izdam samo račun za izvršene usluge i da na njemu ne stoji : po otpremnici. To bi bio najkraći put rešenja jer su usluge u računu i napomeni računa  detaljno opisane.

111BusinessWisePrijava greške16.10.2018VisokaOnemogućen pristup neaktivnim firmama2Ne radi se o grešci
100%
Opis zadatka

NIje moguće pristupiti neaktivnih firmama, program izbacuje sledeće obaveštenje.

110SitInZahtev za nadogradnjom22.08.2018VisokaKnjiženje PDV na poreskim karticama na delovodnom broju...Završen
100%
Opis zadatka

Pojedine nabavke u sitnom inventaru (BusinessWise Sitin) dolaze na računu zajedno s ostalim materijalom, alatom, troškovima i dr, pa se tako ne evidentira cela nabavka u sitnom inventaru, već i u robno-materijalnom knjigovodstvu na zalihama, ali i direktno na troškovima. Kada se prvi puta proknjiže troškovi kroz finansijsko knjigovodstvo, evidentira se i celokupan PDV sa računa na poreskim karticama.

U tom slučaju naredna knjiženja kroz sitan inventar dodaju PDV na poreskim karticama na novi delovodni broj, pa se predlaže da se za uneti delovodni broj, ako postoji bilo kakvo knjiženje PDV na poreskim karticama, naknadno knjiženje ne izvrši, jer je proknjižen PDV u celosti priloikom knjiženja troškova.

Ovakva mogućnost je već implementiranqa u BusinessWise Magic (robno-materijalno knjigovodstvo!), pa bi se ovim knjiženje PDV načinilo istovetnim.

To bi značilo da ovakvi računi, koji se moraju deliti u knjigovodstvu gde se prilikom prvog knjiženja evidentira PDV u celosti, u ostalim evidencijama mora se koristiti isti delovodni broj (dobijen prilikom prve evidencije!), kako se PDV ne bi evidentirao više puta.

U istom slučaju, ako se PDV evidentira parcijalno, ne treba navoditi delovodni broj pod kojim je izvršeno prethodno knjiženje, kako bi svako naknadno evidentiranje u druge evidencije dodalo svoj parcijalni PDV na poreskim karticama pod novim delovodnim brojem.

109FinOpPrijava greške09.08.2018VisokaIndetični iznos osnovice1Završen
100%
Opis zadatka

Osnovica i pdv po opštoj stopi na poziciji 3.2 se vide, a na poziciji 3.8 se vidi samo pdv. U rezimeu osnovica i pdva indentični su iznosi na 3.2 i opšte i posebne stope što ukazuje da matematika ne radi. Na 3,8 nije izkazana osnovica. Sve ovo prikazujemo na slici u prilogu.

108BusinessWisePrijava greške06.08.2018VisokaPPPDV/POPDV XML - struktura (i lokacija export-a)5Završen
100%
Opis zadatka

Struktura PPPDV/POPDV XML fajla nije ispravna (moguće da je grešaka ono što sam već napomenuo za polje 9a.3 ali možda ima još nešto, ne mogu da utvrdim dok se ono prethodno ne reši).

xml фајл није лепо структуиран, молимо вас проверите да ли се слаже са званичном верзијом.

Takođe putanja export-a PPPDV XML fajla je BW a ne BWUser, ovo nije greška ali napraviće nepotrebnu gužvu u BW.

107BusinessWisePrijava greške06.08.2018Visoka9a.33Završen
100%
Opis zadatka

Polje 9a.3 ne povlači iznose iz dela 8 novih poreskih knjiga.

106FinOpPrijava greške26.07.2018KritičnaNetačne funkcije u POPDV - automatsko knjiženje izlazni...1Završen
100%
Opis zadatka

Kod automatskog knjiženja izlaznih dokumenata iz robno-materijalnog program dobro prikaže deo 3 ali posle toga taj PDV iskaže i na polju 8e.6 (pa ga po prethodno prijavljenoj grešci FS#104 duplira na 5.3).

Prethodno postavljenom funkcijom sav izlazni PDV (koji je inače tačno iskazan u knjizi 3) program prikaže na polju 5.2 i na polju 8e.6, zatim taj sa 8e.6 doda na polje 5.3 (dalje kroz zbir na 5.7) i iskaže kao duplu obavezu na polju 103 PPPDV prijave.

Ovo je u principu slična greška kao i FS#104.

Na polje 8e.6 se dodaju polja 5.2 i 5.5 samo ukoliko je ukupan iznos u njima negativan (za ceo poreski period), u tom slučaju se na polju 5.2 i/ili 5.5. iskazuje 0 a negativan iznos se dodaje kao pozitivan na polje 8e.6.

 

105BusinessWisePrijava greške26.07.2018Niska8d i dalje ne radi zbir strana (sabira samo poslednju s...1Završen
100%
Opis zadatka

Nema opisa zadatka

104FinOpPrijava greške26.07.2018KritičnaNetačne funkcije u POPDV - automatsko knjiženje ulaznih...3Završen
100%
Opis zadatka

Na polje 5.3 se dodaje polje 8e.6 samo ukoliko je ukupan iznos u njemu negativan (za ceo poreski period), u tom slučaju se na polju 8e.6 iskazuje 0 a negativan iznos se dodaje kao pozitivan na polje 5.3.

Prethodno postavljenom funkcijom sav ulazni/prethodnik PDV (koji je inače tačno iskazan u knjizi 8e.6) program prikaže na polju 8e.6 pa ga u istom iznosu doda i na polje 5.3 (dalje kroz zbir na 5.7) i iskaže kao obavezu na polju 103 PPPDV prijave.

Iznos sa polja 8e.6 koji bi dalje trebalo da prikaže na polju 9a.3 i dalje na polju 108 PPPDV prijave program ne povlači iz knjiga.

 

 

102FinOpPrijava greške20.07.2018Srednja8e ne može da se ispiše za određeni period3Završen
100%
Opis zadatka

Kod ispisa 8e uvek prikazuje ceo period, nije moguće napraviti presek za određeni period i tako pronaći eventualno neslaganje sa kontima.

100FinOpPrijava greške20.07.2018VisokaNetačan zbir kod novih poreskih knjiga (kod ispisa)5Završen
100%
Opis zadatka

Kod izlaznog PDV-a (konkretno 3.3, možda i kod drugih ali nemam dovoljno podataka za proveru) ne funkcionišu zbirovi, niti zbir strane, niti kumulativni zbir.

99FinOpPrijava greške20.07.2018VisokaNeuspelo prikupljanje podataka za POPDV prijavuZavršen
100%
Opis zadatka

U toku izrade SQL upita vršeni su testovi na šemi "grin". S obzirom da sam samo na njoj imao podatke za testiranje, ostalo je tako.

Sada je greška korigovana!

98FinOpZahtev za poboljšanjem07.11.2016SrednjaŠifra plaćanja i poziv na broj u dospelo za plaćanjeZavršen
100%
Opis zadatka U okviru virmana kod izvoza za e banking ubaciti ispravnu šifru plaćanja odnosno 221 umesto 222 i dodati poziv na broj u virmanu - broj dokumenta
96SitInZahtev za nadogradnjom13.04.2016SrednjaIspis sitnog inventara u okviru radne jedinice i računo...1Ne radi se o grešci
100%
Opis zadatka Molimo Vas da dodate ispis sitnog inventara u okviru radne jedinice po računopolagačima i ispis sitnog inventara u okvviru računopolagača po radnim jedinicama.
95FinexPrijava greške10.11.2015KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS ARHIVAZavršen
100%
Opis zadatka Ispis arhiva u opštini ne radi, a treba da se ispišu podaci za potrebe revizije (problem sa partnerima - već je sugerisano). Potrebno je što pre ispraviti i dostaviti.
93TradeZahtev za poboljšanjem14.08.2015SrednjaKEPU knjiga1Završen
100%
Opis zadatka Prilikom popune tabele sa KEPU podacima kurosr pozicionirati na poslednji red tabele, jer je u vecini slucajeva potrebno videti poslednje proknjizene podatke
91CommerceZahtev za nadogradnjom10.03.2015SrednjaAutomatsko knjiženje pazara kada se profakture iz BW Co...Završen
100%
Opis zadatka Kada se profaktura na malo pretvori u fakturu u BusinessWare Commerce da automatski proknjiži i pazar u KEPU, a samim time i u gl. knjigu.
79FinexZahtev za nadogradnjom19.12.2014KritičnaFINANSIJSKO - PROMENA KONTNOG OKVIRA2Završen
100%
Opis zadatka Izvršena je promena kontnog okvira za druga pravna lica (u bazi kontni okvir 6), promenjena je struktura konta i potrebno je promeniti program za promenu kontnog okvira U prilogu je Pravilnik.
58OSAZahtev za nadogradnjom03.11.2014SrednjaOSA - ISPISZavršen
100%
Opis zadatka U paketu osnovna sredstva, ispisi, evidencija nepokretnosti, dodati izbor - ispis NEP - ispis NEP-JS Ne radi Flyspray na micro.micro.co.rs
38BusinessWiseZahtev za poboljšanjem24.01.2014Srednjakontni plan1Završen
100%
Opis zadatka Zorane, kako da ubacim naziv ako hocu da otvorim 5-to i više cifreni konto. Pozdrav, Acko
37BusinessWisePrijava greške08.01.2014Kritičnapreuzimanje dokumenata u MP1Završen
100%
Opis zadatka Zorane, kako je moguce isti interni dokumenat (VP-MP) dva puta preuzeti u maloprodaji. Primer. 14. decembra u 12,14,53 izdata roba iz VP 14. decembra u 12,15,00 preuzet dokumenat u MP ( to je uredu) ali 14. decembra u 12,40,00 ponovo je preuzet u MP ist dokumenat pod novom kalkulacijom. Pitanje: da li je sistemska greska ili je greska u postupku preuzimanja. Ovo nesme da se desava jer automatski dovodi do manjka robe u MP Pozdrav, Acko
29BusinessWisePrijava greške12.03.2013NiskaNe radi uvek ispis arhiva1Završen
100%
Opis zadatka Prilikom ispisa arhiva, vrlo često se desi da pokrene masku za ispis arhiva ali ne odradi kompletno arhiviranje (napravi samo par dokumenata u PDF formatu) a prikaže da je arhiviranje završeno. Dešava se u svim delovima programa (finansijskom, maloprodaji i robnom).
25BusinessWisePrijava greške11.12.2012NiskaBW6 ne radi sa Java 74Završen
100%
Opis zadatka Na sistemima na kojima je instalirana Java verzija 7, BusinessWare6 ne radi ispravno (pokreće se aplikacija, ali posle toga daje netačne podatke).
2MagicZahtev za poboljšanjem21.05.2012VisokaNe radi pretraga u Magic1Završen
100%
Opis zadatka Artikle sa brojem pretražuje tako što ignoriđe vodeće spejsove. Npr.: " 500 " treba da nađe u nazivu, gde ga ima, a ne u šifri, jer sada ignoriše spejsove i ispada da ga nalazi samo po šifri.
1FinOpZahtev za poboljšanjem26.04.2012NiskaPodrazumevani račun u spec. čekova2Završen
100%
Opis zadatka Volela bih da se u spisku banaka uvek nađe na prvom mestu banka koja je podrazumevana za firmu!
Prikaz zadataka 1 - 29 od 29 Strana 1 od 1

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka