BusinessWise

 • Status Završen
 • % izvršenja
  100%
 • Tip zadatka Zahtev za nadogradnjom
 • Kategorija BusinessWise
 • Dodeljen
  Zoran Marjanović
 • Operativni sistem Nebitno koji
 • Važnost Visoka
 • Prioritet Normalan
 • Prijavljena verzija BusinessWise
 • Očekuje se u verziji Neodređeno
 • Rok Neodređeno
 • Glasova
 • Privatno
Priključen projektu: BusinessWise
Otvoren od Maja Radenković - 18.02.2020
Poslednji menjao Zoran Marjanović - 21.02.2020

FS#117 - poreska amortizacija

Prilikom pokusaja obračuna poreske amortizacije u firmi Casa Dolce, primetila sam da nije proknjižen ioznos amortizacije za 2018 godinu na karticama sredstava. Pokušala sam zatim da danas pustim taj obračun ali je odgovor da je poreska amortizacija već proknjižena sa tim datumom. Uvidom u bazu utvrđeno da datum knjiženja stoji 27.02.2019 godine ali obračuna zaista nema na karticama. Molim vas proverite i ispravite.

Admin
Zoran Marjanović komantarisao 18.02.2020 14:57

S obzirom da se ne radi o greški, jer poreska amortizacija stvarno nije isknjižena u 2018. godini (utvrđeno proverom!) promenjen je tip zadatka.

S obzirom na pojavu problema i nemogućnosti da se reši regularno, biće izvršena promena softvera za knjiženje poreske amortizacije, tako da se knjiženje amortizacije može izvršiti bilo kada.

Admin
Zoran Marjanović komantarisao 18.02.2020 18:43

Naknadnom proverom je utvrđeno da je urađen obračun poreske amortizacije za 2019. godinu, koji je poništio prethodni obračun iz 2018. godine. S obzirom da je obračun iz 2018. godine izmenjen u novijim verzijama softvera i da nije unazad kompatibilan sa propisima koji su važili u 2018. nemoguće je izvršiti knjiženje obračuna iz 2018.

Jedina mogućnost je da se iz bekapa izolovano vrati staro stanje, pre poništenja obračuna poreske amortizacije iz 2018. i da se podaci za knjiženje poreske amortizacije iskopiraju iz vraćenog bekapa u tekući sistem baze podataka. Nakon toga je moguće isknjiženje poreske amortizacije za 2018.

Učitavanje...

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka