BusinessWise

  • Status Završen
  • % izvršenja
    100%
  • Tip zadatka Zahtev za nadogradnjom
  • Kategorija BusinessWise → Finex
  • Dodeljen
    Bili Vučković
  • Operativni sistem Nebitno koji
  • Važnost Kritična
  • Prioritet Trenutni
  • Prijavljena verzija BusinessWare 6
  • Očekuje se u verziji Neodređeno
  • Rok Neodređeno
  • Glasova
  • Privatno
Priključen projektu: BusinessWise
Otvoren od Dragan Ivković - 13.11.2014
Poslednji menjao Zoran Marjanović - 26.03.2015

FS#62 - FINANSIJSKO - ISPIS BILANSA STANJA

ZA PRETHODNU GODINU UVEK PRVO PROVERAVAMO DA LI POSTOJE PODACI NA DATUM 01-01-POSLOVNA GODINA, UKOLIKO POSTOJE TAJ PODATAK UZIMAMO NJEGA ZA PRETHODNU GODINU, UKOLIKO NE POSTOJE ONDA 31-12-POSLOVNA GODINA -1 OD 2014 I KPLAN = 1 AKO JE BSBILUAOP = 71 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS20 AKO JE BSBILUAOP = 72 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS21 AKO JE BSBILUAOP = 464 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS120 AKO JE BSBILUAOP = 465 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS121 NA ISTI NAČIN ZA TEKUĆU I PRETHODNU GODINU NA KRAJU ISPISA PROVERAVAMO: - IZNOS20 IZNOS21 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – TEKUCA GODINA” - IZNOS20 IZNOS21 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – PRETHODNA GODINA” - IZNOS120 IZNOS121 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – TEKUCA GODINA” - IZNOS120 IZNOS121 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – PRETHODNA GODINA” ZA KOLONU 7 ČITAMO PODATKE GDE JE DATUM = 01-01-POSLOVNA GODINA -1 UKOLIKO POSTOJE PODACI ISPISUJEMO KOLONU 7. UKOLIKO JE IZABRAN ISPIS SAMO AOPA 0, OBAVEZNO ISPISUJEMO AOPE: 0001, 0071, 0401, 0464, 0463
Project Manager
Dragan Ivković komantarisao 14.11.2014 19:23
obrazac Bilans stanja za kontni plan 1
Project Manager
Dragan Ivković komantarisao 11.01.2015 17:00
OD 2014 I KPLAN = 6 AKO JE BSBILUAOP = 24 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS20 AKO JE BSBILUAOP = 25 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS21 AKO JE BSBILUAOP = 421 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS120 AKO JE BSBILUAOP = 422 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS121 NA ISTI NAČIN ZA TEKUĆU I PRETHODNU GODINU NA KRAJU ISPISA PROVERAVAMO: - IZNOS20 IZNOS21 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – TEKUCA GODINA” - IZNOS20 IZNOS21 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – PRETHODNA GODINA” - IZNOS120 IZNOS121 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – TEKUCA GODINA” - IZNOS120 IZNOS121 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – PRETHODNA GODINA” UKOLIKO JE IZABRAN ISPIS SAMO AOPA 0, OBAVEZNO ISPISUJEMO AOPE: 0001, 0024, 0401, 0421,

Učitavanje...

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka