Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/alt-php56/sess_7s3ra8njhq2384vof5ph0h7p3d3lpmkn, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home1/micro/public_html/flyspray/includes/class.flyspray.php on line 907 FS#94 : OPERATIVA - ISPIS KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNA

BusinessWise

 • Status Završen
 • % izvršenja
  100%
 • Tip zadatka Zahtev za nadogradnjom
 • Kategorija BusinessWise → FinOp
 • Dodeljen Nijedan
 • Operativni sistem Nebitno koji
 • Važnost Kritična
 • Prioritet Trenutni
 • Prijavljena verzija BusinessWare 6
 • Očekuje se u verziji Neodređeno
 • Rok Neodređeno
 • Glasova
 • Privatno
Priključen projektu: BusinessWise
Otvoren od Dragan Ivković - 06.11.2015
Poslednji menjao Zoran Marjanović - 03.06.2016

FS#94 - OPERATIVA - ISPIS KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNA

nisam uspeo da dodam zadatk na lokalnom pa ga dodajem ovde IZMENA PROGRAMA, DOGRADITI DA SE program poziva i iz programa za ispis knjige primljenih računa kada je datum do = 31-12-poslovne godine FINANSIJSKA OPERATIVA – ISPIS SEKUNDARACA I POLJOPROVREDNIKA na meniju DELOVODNIK, posle ISPIS KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNA dodati ISPIS SEKUNDARACA I POLJOPRIVREDNIKA ekran Ispis podataka preko RSD inicijalno nudimo 0, operater može da promeni Ispis do dana DODANA = nudimo 31-12-poslovnegodine, operater moze da promeni ODDANA = nudimo 01-01-poslovne godine. osim ukoliko je ovako dobiveni datum ODDANA manji od datuma početka obavljanja PDV aktivnosti i datum početka obavljanja PDV aktivnosti nije null, nudimo datum obavljanja PDV aktivnosti (iz tabele nazivi za firmu – datum potvrde za obavljanje pdv aktivnosti), operater moze da promeni. Selektujemo u tabeli DELOVODNIK i DELPDVU sve delovodne brojeve koji su u knjizi 6 ili knjizi 8 gde je DELPORPERIOD u rasponu ODDANA do DODANA, za sve partnere koji nisu u sistemu PDV-A i gde je ukupan zbir DELOSNOVOPSTA + DELOSNOVPOSEBNA za jednog partnera (DELPARTSIFRA) veći ili jednaki unetom iznosu, DELFLDATUM = DODANA i štampamo izveštaj: (posebno za knjigu 6 i tada pišemo tekst POLJOPRIVREDNIH DOBARA I USLUGA, a posebno za knjigu 8 i tada pišemo tekst SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA TIM DOBRIMA) Republika Srbija Ministarstvo finansija i privrede Poreska uprava Organizaciona jedinica __________________ Podaci o obvenzniku: 1. Naziv: (naziv firme iz tabele nazivi) 2. Adresa: (adresa iz tabele nazivi) 3. PIB: (pib iz tabele nazivi) Na osnovu člana 51a stav 2.Zakona o PDV (Sl.glasnik RS 84/04,61/05,61/07 i 93/12), uz poresku privajvu za poreski period ___(oddatuma - dodatuma por.perioda)___ dostavljamo: O B A V E Š T E NJ E o licu koje nam je u prethodnih 12 meseci u Republici Srbiji izvršilo TEKST : 1. Naziv (iz tabele partneri) 2. Adresa (iz tabele partneri) 3. PIB (JMBG) iz tabele partneri. Ukoliko je PIB prazan stavljamo matični broj. 4. Ostvaren promet u periodu od ODD do DOD bez poreza = xxxx dinara.(DELOSNOVOPSTA + DELOSNOVPOSEBNA) Razmak 1 red i tako dalje naredni obveznik. Na kraju Datum: ________________ Potpis odgovornog lica ______________________

Učitavanje...

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka