BusinessWise

Profil: Tanja Živković (tanja)
Stvarno ime Tanja Živković
Jabber adresa
Opšta grupa Reporters
Projektna grupa Ništa
Zadatak otvoren 1
Dodeljen 0
Komentari 0

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka