BusinessWise

Profil: Beba Jovanović (beba)
Stvarno ime Beba Jovanović
Jabber adresa
Opšta grupa Reporters
Projektna grupa Ništa
Zadatak otvoren 1
Dodeljen 0
Komentari 1

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka