BusinessWise

Profil: Goran Paunović (goran_uljarica)
Stvarno ime Goran Paunović
Jabber adresa
Opšta grupa Reporters
Projektna grupa Ništa
Zadatak otvoren 2
Dodeljen 0
Komentari 1

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka