BusinessWise

Profil: Marko Milojković (techa3)
Stvarno ime Marko Milojković
Jabber adresa
Opšta grupa Reporters
Projektna grupa Ništa
Zadatak otvoren 2
Dodeljen 0
Komentari 0
Registrovan od 24.06.2015

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka