BusinessWise

Dobrodošli u BusinessWise sistem praćenja greški i davanja predloga. Učestvovanjem u radu doprinosite da softver koji koristite bude bolji i Vama prilagođen.

Br.KategorijaTip zadatkaOtvorenVažnostKratak opisStatusNapredak u radu
 97 MagicPrijava greške02.11.2016Kritična ROBNOMATERIJALNO - KNJIZENJE ULAZA IZLAZA Zatvoren
100%
Opis zadatka Posto ne radi lokalni flyspray, zadatak dopunjujem ovde Ne zapisuje dobro podatke u DOKS, nema svih podataka(datumi, broj delovodnika), i u FINEX nema svih podtaka (datumi) i nema svih stavki iz carobnjaka.
95FinexPrijava greške10.11.2015KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS ARHIVAZavršen
100%
Opis zadatka Ispis arhiva u opštini ne radi, a treba da se ispišu podaci za potrebe revizije (problem sa partnerima - već je sugerisano). Potrebno je što pre ispraviti i dostaviti.
94FinOpZahtev za nadogradnjom06.11.2015KritičnaOPERATIVA - ISPIS KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNAZavršen
100%
Opis zadatka nisam uspeo da dodam zadatk na lokalnom pa ga dodajem ovde IZMENA PROGRAMA, DOGRADITI DA SE program poziva i iz programa za ispis knjige primljenih računa kada je datum do = 31-12-poslovne godine FINANSIJSKA OPERATIVA – ISPIS SEKUNDARACA I POLJOPROVREDNIKA na meniju DELOVODNIK, posle ISPIS KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNA dodati ISPIS SEKUNDARACA I POLJOPRIVREDNIKA ekran Ispis podataka preko RSD inicijalno nudimo 0, operater može da promeni Ispis do dana DODANA = nudimo 31-12-poslovnegodine, operater moze da promeni ODDANA = nudimo 01-01-poslovne godine. osim ukoliko je ovako dobiveni datum ODDANA manji od datuma početka obavljanja PDV aktivnosti i datum početka obavljanja PDV aktivnosti nije null, nudimo datum obavljanja PDV aktivnosti (iz tabele nazivi za firmu – datum potvrde za obavljanje pdv aktivnosti), operater moze da promeni. Selektujemo u tabeli DELOVODNIK i DELPDVU sve delovodne brojeve koji su u knjizi 6 ili knjizi 8 gde je DELPORPERIOD u rasponu ODDANA do DODANA, za sve partnere koji nisu u sistemu PDV-A i gde je ukupan zbir DELOSNOVOPSTA + DELOSNOVPOSEBNA za jednog partnera (DELPARTSIFRA) veći ili jednaki unetom iznosu, DELFLDATUM = DODANA i štampamo izveštaj: (posebno za knjigu 6 i tada pišemo tekst POLJOPRIVREDNIH DOBARA I USLUGA, a posebno za knjigu 8 i tada pišemo tekst SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA TIM DOBRIMA) Republika Srbija Ministarstvo finansija i privrede Poreska uprava Organizaciona jedinica __________________ Podaci o obvenzniku: 1. Naziv: (naziv firme iz tabele nazivi) 2. Adresa: (adresa iz tabele nazivi) 3. PIB: (pib iz tabele nazivi) Na osnovu člana 51a stav 2.Zakona o PDV (Sl.glasnik RS 84/04,61/05,61/07 i 93/12), uz poresku privajvu za poreski period ___(oddatuma - dodatuma por.perioda)___ dostavljamo: O B A V E Š T E NJ E o licu koje nam je u prethodnih 12 meseci u Republici Srbiji izvršilo TEKST : 1. Naziv (iz tabele partneri) 2. Adresa (iz tabele partneri) 3. PIB (JMBG) iz tabele partneri. Ukoliko je PIB prazan stavljamo matični broj. 4. Ostvaren promet u periodu od ODD do DOD bez poreza = xxxx dinara.(DELOSNOVOPSTA + DELOSNOVPOSEBNA) Razmak 1 red i tako dalje naredni obveznik. Na kraju Datum: ________________ Potpis odgovornog lica ______________________
 82 BusinessWisePrijava greške05.01.2015Kritična BUSINESSWARE - SERVIS TABELE PARTNERI 1Zatvoren
100%
Opis zadatka RADI SERVIS SAMO TABELE PARTNERI NA ŠEMI MICRO, DOK NA KORISNIČKIM ŠEMAMA NE SERVISIRA TABELU PARTNERI
81TradePrijava greške05.01.2015KritičnaMALOPRODAJA - POPISI1Završen
100%
Opis zadatka ISPIS OBRAČUNA POPISA POSLE KNJIŽENJA FINANSIJSKOG POPISA U MALOPRODAJI NE RADI
80FinexZahtev za nadogradnjom28.12.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 1Završen
100%
Opis zadatka Ispis statističkog aneksa nije dobar. Obrazac je u prilogu
79FinexZahtev za nadogradnjom19.12.2014KritičnaFINANSIJSKO - PROMENA KONTNOG OKVIRA2Završen
100%
Opis zadatka Izvršena je promena kontnog okvira za druga pravna lica (u bazi kontni okvir 6), promenjena je struktura konta i potrebno je promeniti program za promenu kontnog okvira U prilogu je Pravilnik.
 78 BusinessWisePrijava greške16.12.2014Kritična BUSINESSWARE - PARTNERI Zatvoren
100%
Opis zadatka Update je uradio samo servis tabele partneri na micro, na korisnickoj semi nije, u toku updeta prijavio neuspeo servis, tabela resursi.partneri ne postoji
77FinexZahtev za nadogradnjom15.12.2014KritičnaFINANSIJSKO - PRIPREMA STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 13Završen
100%
Opis zadatka FAJL U PRILOGU
 76 BusinessWiseZahtev za nadogradnjom15.12.2014Kritična BUSINESSWARE - PARTNERI 1Zatvoren
100%
Opis zadatka MATIČNI PODACI PARTNERI – DOPUNA 2014 Zbog uvodjenja kategorija partnera za Statistički aneks potrebno je izvršiti kategorizaciju parnera da bi mogao da se pripremi i ispiše statistički aneks. Prilikom unosa podataka o partneru dodati Ukoliko je kontni plan = 1 Vrsta parnera za statistički izveštaj: Operater može da izabere - Pravno lice – preduzetnik (default ukoliko nijedan od narednih uslova nije ispunjen) - Fizčko lice (nudimo ukoliko je partmaticnibroj > 8) - Javno preduzeće (nudimo ukoliko partner ima račun ilike '84%') - Republički organ - Lokalna samouprava (nudimo ukoliko je partdefracun ilike '84%') - Drugo po izboru u tabelu PARTTAB upisujemo parttabsifra = partsifra parttabkey = PartStatVrsta parttabvalue = tekst za izabranu vrstu partnera Prilikom izmene podataka o partneru prikazemo vrednost koja postoji, prilikom izmene brisemo sve podatke gde je parttabkey = PartStatVrsta i upisujemo izabranu vrednost. U tabeli PARTTAB za partnera moze da postoji samo jedan podatak gde je parttabkey = PartStatVrsta. Napraviti servisni program koji ce napuniti tabelu PARTTAB i to ukoliko je partdefracun ilike '84%' upisujemo Lokalna samouprava ukoliko u tekućim računima partnera postoji račun ilike '84%' upisujemo Javno preduzeće ukoliko je parttabmaticnibroj = 0 ili duzi od 8 karaktera upisujemo Fizičko lice inače upisujemo Pravno lice - preduzetnik Prilikom updatea programa skrenuti pažnju korisnicima da treba da provere i izvrše kategorizaciju partnera
75MagicPrijava greške09.12.2014KritičnaROBNOMATERIJALNO - FINANSIJSKI PODACIZavršen
100%
Opis zadatka ROBNOMATERIJALNO - FINANSIJSKI PODACI KOD ULASKA U PROGRAM NE NUDI DATUMOD I DATUMDO VEĆ JE PRAZNO, KADA UNESEM DATUM DO ON KADA PRODJEM MASKU PREPRAVI GA NA 31-12-PG
74FinexZahtev za nadogradnjom04.12.2014KritičnaFINANSIJSKO - ZATVARANJE KLASAZavršen
100%
Opis zadatka PRILIKOM ZATVARANJA KLASA NE RADI SE UVEK ZATVARANJE POD 31-12, JER KADA FIRMA PRESTANE SA RADOM U TOKU GODINE POTREBNO JE ZATVORITI KLASE PO DATUM ZATVARANJA, ZATO ISPOD POLJA POSLOVNA GODINA TREBA DODATI DATUM NALOGA, U STARTU KAO DATUM NALOGA NUDITI 31-12-POSLOVNE GODINE, S TIM DA OPERATER MOŽE DA PROMENI DATUM.
73MagicPrijava greške03.12.2014KritičnaBUSINESSWARE MAGICZavršen
100%
Opis zadatka PREGLED STANJA ARTIKLA ZA VRSTU PROMETA RASHOD - TIP 50 NE UZIMA DOBRO U STANJE, DODAJE GA A NE DA GA ODUZME, NA KARTICI ARTIKLA JE OK PO ISPRAVCI PROGRAM DOSTAVI U ZATVOR ZAJEČAR
 72 FinexPrijava greške02.12.2014Kritična FINANSIJSKO - ISPIS ZAKLJUČNOG LISTA Zatvoren
100%
Opis zadatka FINANSIJSKO - ISPIS ZAKLJUČNOG LISTA NE RADI, PRIJAVLJUJE GREŠKU JAVA.LANG NUMBER.FORMAT.EXCEPTION
 71 TradePrijava greške28.11.2014Kritična BUSINESSWARE - MALOPRODAJA 3Zatvoren
100%
Opis zadatka PRILIKOM IZRADE KALKULACIJE U MALOPRODAJI DOGRADITI PREZUMANJE PODATKA O VALUTI ZA PARTNBERA I DA ISTO NUDI U DOSPEĆU.
 70 TradePrijava greške28.11.2014Kritična BUSINESSWARE - SAFE 2Zatvoren
100%
Opis zadatka PRIJAVA PROBLEMA U NOVOJ SAVREMNOJ: POSLE PROMENE KONTNOG OKVIRA NE RADI PRIKAZ DUGOVANJA PARTNERA KROZ KASU FIZIČKA LICA - KONZULARNI PREDSTAVNICI IMAJU PRAVO KUPOVINE ROBE IZ MALOPRODAJE BEZ OBRAČUNATOG PDV-A PA TREBA DODATI TU OPCIJU U PROGRAMU ZA KASU. IZDAVANJE GOTOVINSKIH RAČUNA PRAVNIM LICIMA NIJE REGULISANO A POTREBNO JE DA SE DODA DA SE PRETRAŽI PARTNER I DA PREUZME NJEGOVE PODAKTE PO ISPRAVCI I DOGRADNJI PROGRAM DOSTAVITI U NOVU SAVREMENU.
 69 TradePrijava greške18.11.2014Kritična MALOPRODAJA - PRESKLADIŠTENJE 1Zatvoren
100%
Opis zadatka MALOPRODJA - PRESKLADISTENJE KADA SE PRITISNE ENTER NA BROJ KALKULACIJE PROGRAM SE UKOCI, NEKAD POSLE PAR MINUTA PREDJE NA POLJE DATUM, ALI I TU OPET STOJI PAR MINUTA I PREDJE NA BROJ NALOGA, U POZADINI PRIJAVLJUE: klasa: Preskladistenje DELETE from STARTER.nalog where nalbr in ( select t1.nalbr from STARTER.nalog t1 left outer join (select nalozi from (select finnalog as nalozi from STARTER.finex where fingodina = 2014 AND finnalog='' union select dnalog as nalozi from STARTER.doks where dgodina = 2014 AND dnalog='' union select dmnalog as nalozi from STARTER.dokm where dmgodina = 2014 AND dmnalog='' ) t0 ) t2 ON t1.nalbr=t2.nalozi where t2.nalozi is null AND t1.naloperid=3) and nalgod=2014 AND nalbr='' upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next. upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next.
 68 FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014Kritična FINANSIJSKO - ISPIS STATISTIČKOG ANEXA 4Zatvoren
100%
Opis zadatka ISPIS STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 1 I KPLAN 6 AKO JE DATUMDO = 31-12 KAO PRETHODNU GODINU ČITAMO PODATAK POD 01-01-GODINADO, AKO NE POSTOJI ČITAMO POD 31-12-GODINADO -1 KRAJAKO INAČE ČITAMO NA ISTI DATUM GODINADO -1 KRAJAKO
 67 FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014Kritična FINANSIJSKO - PRIPREMA STATISTIČKOG ANEXA Zatvoren
100%
Opis zadatka PRIPREMA STATISTIČKOG ANEXA OD 2014-te KPLAN 1 Unosimo: od datuma, do datuma godina datuma mora biti jednaka poslovnoj godini selekturjemo BILANS za kojibil = 05, bildatum = do datuma, i sve podakte koji postoje u tabeli resetujemo na 0 (nulu) – ponistimo prethodne podatke za godinu za koju pripremamo anex selektujemo bilstr za kojibil = 05, bildatum
66FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS NOVČANIH TOKOVA1Završen
100%
Opis zadatka ISPIS – ŠTAMPANJE NOVČANIH TOKOVA KPLAN 1 OD 2014 AKO JE DATUM BILANSA 31-12 PRVO PROVERAVAMO DA LI POSTOJE PODACI POD DATUMOM 01-01-GODINADO, UKOLIKO NE POSTOJE ONDA UZIMAMO PODATKE POD 31-12-GODINADO -1 INACE UZIMAMO PODATKE POD DATUMOM GODINADO -1 KRAJAKO
65FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - PRIPREMA NOVČANIH TOKOVAZavršen
100%
Opis zadatka PRIPREMA IZVEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA OD 2014-TE KPLAN 1 UNOS IZMENA PODATAKA PO ZAVRŠETKU UNOSA PODATKA RAČUNAMO AKO JE 3001 > 3005, 3011 = 3001 – 3005, 3012 = 0 INACE 3012 = 3005 – 3001, 3011 = 0 KRAJ AKO AKO JE 3013 > 3019 3023 = 3013 – 3019, 3024 = 0 INACE 3024 = 3019 – 3013, 3023 = 0 KRAJ AKO AKO JE 3025 > 3031 3038 = 3025 – 3031, 3039 = 0 INACE 3039 = 3031 – 3025, 3038 = 0 KRAJ AKO 3040 = 3001 + 3013 + 3025 3041 = 3005 + 3019 + 3031 AKO JE 3040 > 3041, 3042 = 3040 – 3041, 3043 = 0 INACE 3043 = 3041 – 3040, 3042 = 0 KRAJ AKO 3047 = 3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046
64FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS BILANSA USPEHA2Završen
100%
Opis zadatka OD 2014 SAMO ZA KONTNI PLAN 1 Ako je datum bilansa 31-12, prethodnu godinu uvek prvo tražimo na 01-01-GODINADO, ako ne postoje podaci onda čitamo na 31-12-GODINADO -1 krajako inače uzimamo isti datum godinado -1 krajako Ukoliko je izabrana opcija samo AOPi 0, obavezno se ispisuju sledeći AOP-i 1001, 1018, 1060,
63FinexZahtev za nadogradnjom15.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - PRIPREMA BILANSA USPEHA3Završen
100%
Opis zadatka bilans od 2014 za kplan 1 ako je finkonto ilike 599% ne uzimamo iznose ako je finkonto ilike 699% ne uzimamo iznose ako je finkonto ilike 721% ne uzimamo finduguje ako je finkonto ilike 7229% ne uzimamo iznose ako je finkonto ilike 722% i bsbiluaop = 1061 ne uzimamo finpotrazuje ako je finkonto ilike 722% i bsbiluaop = 1062 ne uzimamo finduguje ako je finkonto ilike 723% ne uzimamo finpotrazjuje ako je finkonto ilike '631%' or finkonto ilike '5%' računamo sum(finduguje) – sum(finpotrazuje) inače računamo sum(finpotrazuje) – sum(finduguje) krajako ako je bsbiluaop = 1056 i rezultat negativan setujemo vrednost na 0 ako je bsbiluaop = 1057 I rezultat negativan setujemo vrednost na 0 ------------------ NA KRAJU RACUNAMO AKO JE POSLOVNA GODINA >=2014 I KPLAN = 1 biliznosh(1031), biliznos(1031) = 0 biliznosh(1030), biliznos(1030) = 0 ako je biliznosh(1001) > biliznosh(1018) biliznosh(1030) = biliznosh(1001) – biliznosh(1018) biliznos(1030) = biliznos(1001) – biliznos(1018) inače biliznosh(1031) = biliznosh(1018) – biliznosh(1001) biliznos(1031) = biliznos(1018) – biliznos(1001) krajako biliznosh(1048), biliznos(1048) = 0 biliznosh(1049), biliznos(1049) = 0 ako je biliznosh(1032) > biliznosh(1040) biliznosh(1048) = biliznosh(1032) – biliznosh(1040) biliznos(1048) = biliznos(1032) – biliznos(1040) inače biliznosh(1049) = biliznosh(1040) – biliznosh(1032) biliznos(1049) = biliznos(1040) – biliznos(1032) krajako biliznosh(1054) = biliznosh(1030) – biliznosh(1031) + biliznosh(1048) – biliznosh(1049) + biliznosh(1050) – biliznosh(1051) + biliznosh(1052) - biliznosh(1053) ako je biliznosh(1054) < 0 onda 0 biliznos(1054) = biliznos(1030) – biliznos(1031) + biliznos(1048) – biliznos(1049) + biliznos(1050) – biliznos(1051) + biliznos(1052) - biliznos(1053) ako je biliznos(1054) < 0 onda 0 biliznosh(1055) = biliznosh(1031) – biliznosh(1030) + biliznosh(1049) – biliznosh(1048) + biliznosh(1051) – biliznosh(1050) + biliznosh(1053) - biliznosh(1052) ako je biliznosh(1055) < 0 onda 0 biliznos(1055) = biliznos(1031) – biliznos(1030) + biliznos(1049) – biliznos(1048) + biliznos(1051) – biliznos(1050) + biliznos(1053) - biliznos(1052) ako je biliznos(1055) < 0 onda 0 biliznosh(1058) = biliznosh(1054) – biliznosh(1055) + biliznosh(1056) – biliznosh(1057) ako je biliznosh(1058) < 0 onda 0 biliznos(1058) = biliznos(1054) – biliznos(1055) + biliznos(1056) – biliznos(1057) ako je biliznos(1058) < 0 onda 0 biliznosh(1059) = biliznosh(1055) – biliznosh(1054) + biliznosh(1057) – biliznosh(1056) ako je biliznosh(1059) < 0 onda 0 biliznos(1059) = biliznos(1055) – biliznos(1054) + biliznos(1057) – biliznos(1056) ako je biliznos(1059) < 0 onda 0 biliznosh(1064) = biliznosh(1058) – biliznish(1059) – biliznosh(1060) – biliznosh(1061) + biliznosh(1062) ako je biliznosh(1064) < 0 onda 0 biliznos(1064) = biliznos(1058) – biliznis(1059) – biliznos(1060) – biliznos(1061) + biliznos(1062) ako je biliznos(1064) < 0 onda 0 biliznosh(1065) = biliznosh(1059) – biliznosh(1058) + biliznosh(1060) + biliznosh(1061) - biliznosh(1062) ako je biliznosh(1065) < 0 onda 0 ako je biliznosh(1064) > 0 ispisujemo aop 1066, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima ispisujemo aop 1067, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima krajako ispisujemo aop 1068, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima ispsiujemo aop 1069, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima
62FinexZahtev za nadogradnjom13.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS BILANSA STANJA2Završen
100%
Opis zadatka ZA PRETHODNU GODINU UVEK PRVO PROVERAVAMO DA LI POSTOJE PODACI NA DATUM 01-01-POSLOVNA GODINA, UKOLIKO POSTOJE TAJ PODATAK UZIMAMO NJEGA ZA PRETHODNU GODINU, UKOLIKO NE POSTOJE ONDA 31-12-POSLOVNA GODINA -1 OD 2014 I KPLAN = 1 AKO JE BSBILUAOP = 71 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS20 AKO JE BSBILUAOP = 72 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS21 AKO JE BSBILUAOP = 464 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS120 AKO JE BSBILUAOP = 465 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS121 NA ISTI NAČIN ZA TEKUĆU I PRETHODNU GODINU NA KRAJU ISPISA PROVERAVAMO: - IZNOS20 IZNOS21 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – TEKUCA GODINA” - IZNOS20 IZNOS21 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – PRETHODNA GODINA” - IZNOS120 IZNOS121 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – TEKUCA GODINA” - IZNOS120 IZNOS121 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – PRETHODNA GODINA” ZA KOLONU 7 ČITAMO PODATKE GDE JE DATUM = 01-01-POSLOVNA GODINA -1 UKOLIKO POSTOJE PODACI ISPISUJEMO KOLONU 7. UKOLIKO JE IZABRAN ISPIS SAMO AOPA 0, OBAVEZNO ISPISUJEMO AOPE: 0001, 0071, 0401, 0464, 0463
61FinexZahtev za nadogradnjom13.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - PRIPREMA BILANSA STANJA5Završen
100%
Opis zadatka KADA ČITAMO BILSTR I UZIMAMO PODATKE IZ FINEXA: ako je ( kplan = 1 ili 6 ) i poslovna godina >= 2014 selektujemo podatke u finex za traženi period gde finkonto ilike bsbilukonto% kontoaop = 0 or kontoaop = bsbiluaop finvrstadok 100 ako je bsbiluap < 400 računamo sum(finduguje) – sum(finpotrazuje) inače računamo sum(finpotrazuje) – sum(finduguje) krajako --------------------- KOD USLOVA ZA DOBIJANJE IZNOSA DODAJEMO: ako je bilans od 2014 godine i kplan 1: - ako je biluaop = 28 iznose setujemo na 0 I čitamo naredni slog - ako je biluaop = 30 onda još partdrzava(finpartner) = 'SRB' - ako je biluaop = 31 onda još partdrzava(finpartner) 'SRB' - ako je biluaop = 415 onda samo sum(finpotrazuje) - ako je biluaop = 416 onda samo sum(finduguje) --------------------- KOD KONTROLE SALDA ako je saldo < 0 ako je kplan = 1 i biluaop < 400 upozoravamo da je vrednost negativna, postoji greska u podacima, ispisujemo aop i konta na kome su takvi podaci ako je saldoispravke > 0 ako je kplan = 1 i biluaop < 400 upozoravamo da je vrednost negativna, postoji greska u podacima, ispisujemo aop i konta na kome su takvi podaci na kraju računamo AOP 0463 = 0412 + 0416 + 0421 - 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0412 TREBA DA BUDE >= 0, ukoliko nije pišemo “AOP 0463 NIJE DOBAR, PROVERITE “ dobijeni iznos IDE U AOP 0464, KAO UMANJENJE TJ ODUZIMA SE OD AOPA 464
60FinexZahtev za poboljšanjem05.11.2014KritičnaFINANSIJSKO - UTVRDJIVANJE REZULTATAZavršen
100%
Opis zadatka Utvrdjivanje rezultata U zadnjem redu piše Konto lična primanja poslodavca a treba da stoji Konto dobitka Posle reda Konto dobitka dodati Konto gubitka iznad kapitala ako je konti plan = 6 selektujemo konta iz grupe 290, ukoliko ih ima više operater može da izabere jedan ako je konti plan = 1 selektujemo konta iz grupe 351, ukoliko ih ima više operater može da izabere jedan Ako je konti plan = 6 proveravamo da li je grupa 35 gubitak duguje veći od ukupnog iznosa potražuje klase 3 bez grupe 35. Ukoliko je duguje veće od potražuje knjižimo KAO DO SADA: KONTO GUBITKA duguje storno iznos za koliko je veći od klase 3 KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA duguje iznos za koliko je gubitak veći od klase 3 opis – prenos gubitka preko visine kapitala Ako je kontni plan = 1 skloniti kontrolu da klasa 3 ne može biti dugovna ukoliko je iskazana dobit knjižimo kao do sada ukoliko je iskazan gubitak ako je saldo klase 3 dugovni celokupni iznos gubitka knjižimo na KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA inače na KONTO GUBITKA knjižimo iznos gubitka, ukoliko posle toga klasa 3 ima dugovni saldo, i KONTO GUBITKA KONTA GUBITKA IZNAD KAPITALA razliku za koliko je dugovna strana veća od potražne knjižimo KONTO GUBITKA duguje storno iznos KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA duguje iznos opis – prenos gubitka preko visine kapitala
59FinexZahtev za poboljšanjem05.11.2014KritičnaFIANSIJSKO -BILANSI3Završen
100%
Opis zadatka UNOS STRUKTURE BILANSA Dodati 9 – Izveštaj o ostalom rezultatu BILANSI / UNOS-ISPRAVKA U tabeli BILANS dodati novu vrstu 9 – Izveštaj o ostalom rezultatu U izbor bilansa za unos dodati novu stavku – Izveštaj o ostalom rezultatu sifru kontnog okvira uzimamo iz tabele F-NAZIV, SKINUTI KOTROLU ako je 6 da radimo kao da je 1, sada se posebno radi kplan 1 a posebno kplan 6. U svim programima gde se kplan6 menja sa kplan1 skinuti zamenu. Ukoliko operater unese datum 01-01-2013 polje AOPDATUM = 2014, BSGODINA = 2014, inače važe ista pravila kao do sada (aopdatum i bsgodina
58OSAZahtev za nadogradnjom03.11.2014SrednjaOSA - ISPISZavršen
100%
Opis zadatka U paketu osnovna sredstva, ispisi, evidencija nepokretnosti, dodati izbor - ispis NEP - ispis NEP-JS Ne radi Flyspray na micro.micro.co.rs
57FinOpPrijava greške22.10.2014KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - SKENIRANJE1Završen
100%
Opis zadatka PRILIKOM SKENIRANJA KADA DOKUMENT IMA VISE OD 1 STRANICE, PROGRAM PRIKAZE DA DOKUMENT IMA VISE STRANICA ALI NE MOGU DA SE VIDE, VEC SE VIDI SAMO 1 STRANICA. PO ISPRAVCI DOSTAVITI U FALC EAST.
 56 BusinessWisePrijava greške22.10.2014Kritična ŠTAMPA KARAKTER MOD 1Zatvoren
100%
Opis zadatka KOD ŠTAMPE U KARAKTER MODU NE NUDI ŠTAMPAČ KOJI JE DEFAULT NEGO NUDI PRVI IZ SPISKA ŠTAMPAČA.
 55 FinexPrijava greške22.10.2014Kritična FINANSIJSKO - KNJIZENJE 1Zatvoren
100%
Opis zadatka FINANSIJSKO - KNJIZENJE NE DODAJE 4 ZNAK KONTU KADA OTKUCAM 202 OSTAJE 202 NE DODAJE 0 DA BUDE 2020
 54 FinexPrijava greške21.10.2014Kritična FINANSIJSKO - KNJIŽENJE Zatvoren
100%
Opis zadatka FINANSIJSKO / KNJIZENJE - F9 NA POLJE BROJ DOKUMENTA (KONTNI OKVIR FIRME JE KPLAN 6) BwUvid.MYAdapter.executeQuery org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: syntax error at or near "and" Position: 699 FINANSIJSKO / KNJIZENJE - F7 NA POLJE DOKUMENTA (KONTNI OKVIR FIRME JE KPLAN 6) BwUvid.MYAdapter.executeQuery org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: syntax error at or near "and" Position: 680 F8 RADI, NE RADE F7 I F9. NE RADI LOKALNI FLYSPRAY NI PREKO 192.168.1.4 NI PREKO MICRO.MICRO.CO.RS/FLYSPRAY
51FinexPrijava greške30.07.2014KritičnaFINANSIJSKO - KARTICA TROŠKAZavršen
100%
Opis zadatka ------------------------------------- KARTICA TROŠKOVNOG MESTA , IZBOR - ANALITIČKA KARTICA PODACI DA BUDU POREĐANI PO KONTU I DATUMU NALOGA, KOD ŠTAMPE MEDJUZBIR KADA SE PROMENI KONTO PO ZAVRŠETKU PROGRAMA ISTI DOSTAVITI U OPŠTINU KNJAŽEVAC
50FinexPrijava greške29.07.2014KritičnaFINANSIJSKO - ISPIS NALOGA1Završen
100%
Opis zadatka ----------------------------- ISPIS NALOGA NEMA DOVOLJNO MESTA ZA MESTO TROŠKA PO PROŠIRENJU DOSTAVITI U OPŠTINU KNJAŽEVAC
49FinOpPrijava greške11.07.2014KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - PP PDV PRIJAVA2Završen
100%
Opis zadatka ----------------------- NIJE TAČNA PP PDV PRIJAVA - podaci nisu tacni NE PRIPREMA XML FAJL - nema na odredištu koje je napisano
48FinOpPrijava greške07.07.2014KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - SPECIFIKACIJA PARTNERAZavršen
100%
Opis zadatka ---------------------------- KAKO ODŠTAMAPI SPECIFIKACIJU DOBAVLJAČA NA ODREDJENI DAN ZA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA VEĆE OD 10,00 RSD PO DOPUNI PROGRAMA ISTI DOSTAVITI U NOVU SAVREMENU
47MagicPrijava greške30.06.2014KritičnaROBNOMATERIJALNO - ISPIS FAKTURAZavršen
100%
Opis zadatka -------------------- KOD ŠTAMPA FAKTURA KADA JE IZNOS FAKTURE 1.000 NE PIŠE SLOVIMA
46FinOpZahtev za nadogradnjom29.06.2014KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - ISPIS PPPDV PRIJAVEZavršen
100%
Opis zadatka u skladu sa izmenama pdv prijave potrebna je hitna izmena iste: PDV od 01. jula 2014. isključivo elektronski Поштовани обвезници, Подсећамо вас да од 1. јула ПДВ пријаве се подносе искључиво у електронском облику. Подношење ПДВ пријаве у електронском облику, изузев измењене пријаве, је и до сада било могуће. Како би омогућили потпун прелазак на електронско подношење, било је неопходно да се у обрасцу пријаве додају одређена поља. Овим путем вас обавештавамао о изменама, које су унете и у одговарајући текст предлога правилника чије се објављивање очекује наредних дана. Делимично је измењен део пријаве који се односи на податке о подносиоцу, док је део који се односи на податке од значаја за утврђивање пореске обавезе остао исти. У делу I обрасца исказују се подаци о пореској пријави: у пољу 1.1. – порески период уписује се датум почетка и завршетка пореског периода; а у пољу 1.2. – које се попуњава само ако подносите измењену пријаву, уписује се број 1, у ком случају се у поље 1.2.а обавезно уписује и идентификациони број пореске пријаве која се мења. Идентификациони број пореске пријаве може бити или идентификациони број пореске пријаве, ако се мења пореска пријава поднета у електронском облику, или број бар кода, ако се мења пореска пријава која није поднета у електронском облику. У делу II обрасца исказују се подаци о подносиоцу пореске пријаве: у пољу 2.1. – тип подносиоца уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ, односно ознака 2 ако се пореска пријава подноси за пореског дужника који није обвезник ПДВ; у поље 2.2. – ознака пореског периода уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарски месец или пореског дужника који није обвезник ПДВ, односно ознака 3 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарско тромесечје. Поља 2.3. – порески идентификациони број и 2.4. – назив, односно име и презиме и адреса попуњавају се аутоматски на основу избора овлашћеног подносиоца пореске пријаве, док се у поље 2.5. – електронска пошта уписује податак о електронској адреси подносиоца пореске пријаве. Део пријаве у који се уносе подаци од значаја за утврђивање обавезе је остао неизмењен, изузев што се у случају постојања пореза за повраћај уписује ознака 1 (уместо садашњег заокруживања избора ДА), ако се опредељујете за повраћај, или се уписује ознака 0, ако се опредељујете за порески кредит за наредни период. Пореска пријава за ПДВ, као и измењена пореска пријава за ПДВ, може се поднети или као јединствени запис исказан XML језиком преко портала Пореске управе, или попуњавањем пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на овом порталу. У случају да у пријави постоје формалне неисправности и/или математичке грешке добићете о томе обавештење у електронском облику. Као и до сада, пореска пријава ће се сматрати поднетом када у електронском облику добијете потврду о формалној исправности и математичкој тачности исказаних података и идентификациони број пријаве. Срдачан поздрав, Пореска управа
45FinexPrijava greške22.05.2014KritičnaFINANSIJSKO - KARTICA PARTNERAZavršen
100%
Opis zadatka ------------------ Kod ispisa kartice partnera za period od recimo 01-01-2010 do 15-05-2014, ukljucen ispis podataka iz arhive program ispisuje samo podatke do 31-12-2013 ne ispisuje podatke iz 2014. Po ispravci dostaviti u JKP Pirot
44FinexPrijava greške22.05.2014KritičnaFINANSIJSKO - DNEVNIK BLAGAJNE1Završen
100%
Opis zadatka ------------------- Kod ispisa dnevnika blagajne promet blagajne treba da uzima samo sa konta koji je jednak unetom konto Podatke o ulazu i izlazu iz blagajne treba da ne uzima samo sa konta koji je jedan unetom kontu, a sada radi koji je ilike ulaznom kontu tako da se kod glavne blagajne u nalozima blagajne da primi ne vide ulazi iz porto blagajne koje su u istoj grupi konta kao i glavna blagajna Po ispravci podici u JKP Pirot
43SitInPrijava greške07.05.2014KritičnaSITAN INVENTAR - KNJIŽENJE ULAZAZavršen
100%
Opis zadatka KNJIZENJE ULAZA DOZVOLJAVA DA PRESOCIMO DATUM DOKUMENTA, TAKO DA OSTAJE . . A KAD UNESEMO DATUM DOSPEĆA SA SIFT TAB NECE DA SE VRATI NA UNOS DATUMA DOKUMENTA
42SitInPrijava greške07.05.2014KritičnaSITAN INVENTAR - KNJIŽENJE ULAZAZavršen
100%
Opis zadatka ------------------------------------ NE DOZVOLJAVA VRSTU PROMETA 1 - POČETNO STANJE NE DOZVOLJAVA KOD ARTIKLA ŠIFRU POREZA 0 - BEZ PDV-A PO ISPRAVCI PODIĆI U POLJOPRIVREDNO DOBRO ZAJEČAR
40MagicPrijava greške04.03.2014KritičnaROBNOMATERIJALNO - ISPIS FAKTURAZavršen
100%
Opis zadatka ROBNOMATERIJALNO ISPIS FAKTURA NE VIDI FAKTURE SA TIPOM VRSTE PROMETA 61 - RAČUN VALUTNA KLAUZULA
34MagicPrijava greške05.08.2013KritičnaROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJEZavršen
100%
Opis zadatka ---------------------------------------------- FAKTURISANJE BEZ OBZIRA PO KOJOJ SE CENI VODI MAGACIN KOD TIPA VRSTE PROMETA 53 - RAČUN SA POREZOM TREBA DA NUDI PORODAJNU CENU A NE PROSEČNU CENU, U OPISU SA STRANE PIŠE PRODAJNA CENA A STOJI PODATAK O PROSEČNOJ CENI.
33MagicPrijava greške14.07.2013KritičnaROBNOMATERIJALNO - KNJIŽENJEZavršen
100%
Opis zadatka ------------------------- PRILIKOM KNJIŽENJA SA TIPOM VRSTE PROMETA 51 - TREBOVANJE (IZALAZ) SA PDVOM PROGRAM DODJE DO POREKSE GRUPE I TU STANE. SA TIPOM VP 51 TREBA DA RADI ISTO KAO I SA TIPOM 53, OSIM ŠTO U DELOVODNIKU ZAPISUJE U KNJIGU UZETA DOBRA (SOPSTVENA POTROŠNJA - KNJIGA 6 A NE KNJIGA 1)
32MagicZahtev za nadogradnjom14.07.2013KritičnaROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJEZavršen
100%
Opis zadatka ------------------------------------------------------------ KONAČNI RAČUN I KNJIŽNA ODBRENJA Prilikom knjiženja konačnog računa I rasknjiženja datog avansnog račun, za vrstu atikla K (kapara – avans) treba dozvoliti promenu stope PDV-a I obračunatog PDV-a zbog toga što može da se desi da je avansni račun datu u periodu kada je bila jedna stopa pdv-a, a konačni račun kada je promenjena stopa pdv-a. U tom slučaju fatkuriše se po važećoj stopi pdv-a, a storno avansnog računa treba da bude po stopi koja je važila kada je dat avansni račun. Isiti je slučaj i kod knjižnih odobrenja, jer ukoliko je račun dat po jednoj stopi knjižno odobrenje mora da se da po stopi po kojoj je bio račun. Ukoliko je vrsta artikla K, posle unosa poreske grupe stajemo na polje stopa PDV-a, kao i ukolikoje tip vrste prometa 53 (račun sa pdvom kupcu) i količina negativna, operater ima pravo da promeni stopu, računamo pdv po stopi koju je operater uneo I tu stopu zapisujemo u tabelu leto, I ta stopa treba da izadje na račun. Po završetku odneti update u NOTU da bi mogla da isknjiži knjižna odobrenja.
30FinOpPrijava greške25.06.2013KritičnaFINANSIJSKA OPERATIVA - ŠTAMPA VIRMANAZavršen
100%
Opis zadatka TEKSTUALNA ŠTAMPA VIRMANA NE RADI (POTREBNO OPŠTINI), KADA ISPISUJE POJEDINAČNE VIRMANE U GRAFIČKOM REŽIMU ISPISUJE IH PO TRI NA STRANICI A TREBA PO JEDAN POGLEDATI U BW5
13BusinessWisePrijava greške16.09.2012KritičnaMATIČNI PODACI - PARTNERI, ARTIKLI, ...Završen
100%
Opis zadatka ---------------------------- AKO NE MOŽE DA UPIŠE PODATAK O PARTNERU ILI ARTIKLU JER NEKI PODATAKA NIJE VALIDAN MORA DA NAPIŠE ŠTA TO NIJE VALIDNO DA NE MOŽE DA GA UPIŠE. OVO SE ODNOSI NA SVE MATIČNE PODATKE.
12CommercePrijava greške12.09.2012KritičnaKOMERCIJALA - UPRAVLJANJE RABATIMAZavršen
100%
Opis zadatka ------------------------------- UNOS RABATA PO GRUPAMA ARTIKLA TREBA DA PRIKAŽEMO SAMO GRUPE ARTIKLA KOJE NISU ZBIRNE ŠIFRE UKOLIKO POSTOJI KOD NEKOG ARTIKLA STAVLJENA GRUPA ARTIKLA A ONA JE ZBIRNA ŠIFRA NAPISATI KAO UPOZORENJE "ZA ARTIKAL ...... JE POGREŠNO POSTAVLJENA GRUPA ARTIKLA, IZVRŠITE ISPRAVKU, PA ZATIM NASTAVITE SA UNOSOM RABATA". DUGME POTVRDI, IZLAZIMO IZ PROGRAMA ZA UNOS RABATA.
 7 TradePrijava greške22.07.2012Kritična MALOPRODAJA - MATIČNI PODACI Zatvoren
100%
Opis zadatka ------------------------------------- MALOPRODAJA - MATIČNI PODACI - PORESKE GRUPE ARTIKALA NE RADI !!!!!!!! --------------------------------------
 6 MagicPrijava greške22.07.2012Kritična ROBNOMATERIJALNO - PORESKE GRUPE Zatvoren
100%
Opis zadatka -------------------------- ROBNOMATERIJALNO - MATIČNI PODACI - PORESKE GRUPE ARTIKLA NE RADI !!!!!!!!!!!!!!!!!! ---------------------------
Prikaz zadataka 1 - 51 od 51 Strana 1 od 1

Raspoložive prečice na tastaturi

Lista zadataka

Podaci o zadatku

Ažurirnje zadatka