Podrška u garantnom roku

Garantni rok započinje danom kupovine nekih od delova BusinessWise programskih paketa, a završava se po isteku 12 mesci. U garantnom roku, osim garancije da će kupljeni delovi programskih paketa funkcionalno zadovoljiti sve postavljene kriterijume, dodaje se i isporuka novih verzija kupljenih delova programskih paketa, kao i njihovo usaglašavanje sa izmenama i dopunama zakona koji imaju dodira sa njima.

Ovo se u mnogome razlikuje od klasičnog garantnog roka za neki od proizvoda i predstavlja dobar marketinški potez naše kompanije. U garantnom roku korisnik dobija svu stručnu pomoć vezanu za implementaciju kupljenih delova programskih paketa i obuku potrebnu za primenu softvera (do nivoa BusinessWise Operatera). Što se tiče obuke operatera pod garantnim rokom spada obuka onolikog broja operatera koliko je kupac kupio licenci za istovremeni rad sa BusinessWise u periodu garancije. To je dovoljan period da se svi pomenuti operateri obuče za rad.

Implementacija BusinessWise programskih paketa je proces koji ne može da se izvede brzo i svako postavljanje rokova smeta, kako kupcu, tako i prodavcu. Ponekada, kada se radi o većem broju programskih paketa i bukvalno je potrebno skoro 12 meseci kako bi se implementacija završila, pa zato se insistira na tom periodu, gde kupac u potpunosti može da sagleda mogućnosti plaćenog softvera i da iznese sugestije za njegovu doradu.

Dorada softvera u garantnom roku, ili prilagođavanje korisnikovim potrebama je jedan od novih momenata koji se omogućava kupcu u garantnom roku. Ukoliko kupac smatra, odnosno uoči se potreba da se izvrši sitnija dorada softvera, koja koncepcijski ne narušava programski paket, onda se to uradi u garantnom roku. Nakon isteka garantnog roka ovakve intervencije se dodatno naplaćuju.

Nakon isteka garantnog roka MicroCore daje predlog ugovora za održavanje u vangarantnom roku sa načinima održavanja.