Manjkovi u BusinessWare Trade

posted in: Vesti | 0

Obaveza je organa upravljanja, ili drugog koji je doneo odluku o utvrđivanju manjka, da navede da li je manjak na konkretnim dobrima, po osnovu popisa, ili je isti nastao nominalnim upoređenjem podataka KEP knjige (kolona 5 umanjena za kolonu 4) u odnosu na vrednost popisa. Takođe, ukoliko se ovako utvrđeni manjak potražuje od računopolagača, isti se umesto konta grupe 574, knjiži na kontima grupe 221. Napominjem da odluka o tome na čiji teret je manjak nije uslov za knjiženje manjka, već se knjiženje manja sprovodi danom utvrđivanja manjka, kao i stvaranje obaveze po osnovu PDV na manjak i knjiženje istog na konta grupe 574, dok se po donošenju konačne odluke na čiji teret je manjak može uraditi ispravka kroz korekciju konta grupe 574 i 221.

uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica;
svaki drugi promet dobara bez naknade;
iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvrđene aktom koji donosi Vlada Republike Srbije.

BusinessWare administrator

posted in: Vesti | 0

BusinessWare je ERP softver čija primena u preduzećima može povećati profit preduzeća i smanjiti troškove. Naravno da je, kao i kod svakog ERP softvera, najbitniji momenat potpune primene softvera i potpuno ovladavanje u upravljanju softverom, kako bi njegova primena bila … Continued

1 2 3 4 5