Promena kontnog okvira

posted in: Vesti | 0

U Službenom glasniku 62/13 donešen je pravilnik o novom kontnom okviru, a kasnije Službenim glasnikom 95/14 je isti dodatno izmenjen i dopunjen. U skladu s pravilnicima potrebno je izvršiti promenu kontnog okvira i najnovijim kontnim okvirom pripremiti poslovne knjige za bilansiranje. Pozivanjem opcije „Promena kontnog okvira“, sa menija finansijskog knjigovodstva vrši se promena konta u svim knjiženjima glavne knjige, za izabranu firmu u toku 2014. godine sa starih na nova konta. Dakle ovom opcijom se ne preknjižava, nego se samo vrši izmena stare šifre konta novom, čime se stiče utisak da je svo vreme vršeno knjiženje novim kontnim okvirom. Ova vrsta pomoći treba da Vam omogući što bolje snalaženje u upotrebi softvera kojim se pomenuta promena vrši, a samim time da se i ceo postupak promene bezbedno okonča.

Pre bilo kakvog početka treba imati na umu da je promena kontnog okvira nužna u svim firmama koje su svoje promene evdentirale, ili evidentiraju, u 2014. godini, što znači da promenu ne moramo sprovoditi u firmama koje su ugašene, ili su van delokruga nadležnosti (misli se na korisnike knjigovodstvenih agencija kojima agencija više ne evidentira promene!). Bivše korisnike agencija, kojima agencije više ne pružaju usluge, promene ne treba vršiti i takve firme je najbolje proglasiti „neaktivnim“. Isto se odnosi i na BusinessWare korisnike koji vode više firmi a nisu knjigovodstvene agencije.

 SAVET: Postupak promene kontnog okvira je delikatan posao, gde se najpre morate upoznati sa novim kontnim okvirom, ne samo zbog promene, već i zbog daljeg rada na knjiženjima glavne knjige. Ceo posao promene je najbolje izvršiti u vremenu kada niko ne koristi BusinessWare (vikend, popodnevni sati…). Radi same podrške procesu promene kod svih korisnika, kompanija Micro Business će organizovati celodnevnu podršku, od 1. decembra 2014., radnim danima od 16h popodne do 22h uveče i vikendom od 9h do 16h, na već poznate brojeve telefona!

S obzirom da se za pojedine korisnike sada vrši razdvajanje kontnih okvira i da pojedine firme od sada, po pomenutim pravilnicima, primenjuju 2 vdrste kontnih okvira:

  1. Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike i
  2. Kontni okvir za druga pravna lica

potrebno je izvršiti, pre bilo kakvog početka sa unosom promena kontnog ovira, podešavanje šifre kontnog okvira, u matičnim podacima firme. Kontni okvir za privredna duštva, zadruge i preduzetnike u BusinessWare softveru je numerisan brojem „1„, dok je kontni okvir za druga pravna lica numerisan brojem „6„. Dakle u matičnim podacima firme treba izabrati odgovarajući kontni okvir, čime se stiču uslovi za nastavak rada.

 NAPOMENA: Prilikom unosa promena kontnog okvira potrebno je najpre izvršiti unos i promenu kontnog okvira kod firmi sa šifrom kontnog okvira „1„, a zatim kod ostalih firmi sa šifrom kontnog okvira „6„.

Knjigovodstvene agencije i korisnici BusinessWare softvera koji njime vode više firmi, imaju mogućnost izbora zajedničkog kontnog okvira za više firmi, prilikom otvaranja nove firme u BusinessWare softveru. U takvim slučajevima je potrebno načiniti dodatnu radnju nakon završetka unosa promena kontnog okvira kod svih firmi, o čemu će biti reči ovde nešto kasnije.

Forma za unos promena kontnog okvira je data na slici 1. ispod:

 

Promena-Kontnog-Okvira-Micro-Business

Slika 1.

Unos promena

Nakon čitanja uvodne forme sa slike 1. i izbora šifre kontnog okvira („1„, ili „6„), može se kliknuti mišem na dugme „Nastavi dalje„, čime će započeti proces inicijalizacije. Proces inicijalizacije se izvodi svaki puta kada pozovemo opciju za unos proemena kontnog okvira i ima zadatak da obezbedi potrebne inicijalne podatke za svaku izabranu firmu. Unos promena kontnog okvira se može prekidati i nastavljati po želji, ali se sama promena kontnog okvira može izvršiti kada je sav unos obavljen. To može stvoriti privid kod korisnika da je moguć paralelan rad ostalog sofvtera i unosa promena, što je potpuno tačno. Dakle mogu se knjižiti promene u glavnoj knjizi i vršiti unos konta za promenu kontnog okvira bez bojazni da će se načiniti bilo kakva šteta. Međutim treba izbegavati knjiženje konta čiji je unos već obavljen iz prostog razloga jer će biti potreban naknadni tretman stavki koje su doknjižene nakon unosa promena.

 NAPOMENA: Novi kontni okvir dolazi u BusinessWare softveru kao predložak sa otvorenim klasama i grupama konta na trocifrenom nivou. To praktično znači da korisnici moraju otvoriti sintetička i analitička konta po želji sa šiframa većim od trocifrenih. Taj postupak se obavlja u toku samog unosa promena i jedino je moguć u toku rada sa unosom promena u ovom programu.

Nastavak rada, nakon inicijalizacije, se nastavlja na drugom jezičku „Unos promena kontnog okvira X„, gde „X“ označava unešenu šifru kontnog okvira, sa forme na slici 2.:

 

Promena-Kontnog-Okvira-BusinessWare

Slika 2.

Nakon potvrđivanja unosa godine 2014 u polje „Poslovna godina„, koja je jedino dozvoljena, pristupa se izboru prenosa sadržaja iz starog stanja u novo stanje „čekiranjem“ opcije „Preknjiži sva konta sadržana u grupi, ili klasi, konta„. Ako se „čekira“ pomenuta opcija, dovoljno je uneti klasu, ili 3-cifrenu grupu konta i sve sa te grupe konta iz starog stanja biće preknjiženo na novu klasu, ili 3-cifrenu grupu konta u novom stanju. U tom postupku biće automatski otvorena i sva konta sa istim šiframa i nazivima iz starog stanja u novom stanju. Ovim se dosta ubrzava unos promena na klasama i grupama koje su iste u starom i novom stanju.

 SAVET: Pogodno je da se pre početka rada sa unosom promena kontnog okvira odštampa stanje konta, ili takozvani bruto-bilans. Na marginama dokumenta, pored postojeće stare šifre konta upišite olovkom u boji šifru novog konta. Kasnije, u toku unosa, će Vam ovako pripremljeni dokument pomoći u bržem unosu promena.
 SAVET: Ukoliko ste imali planove o prekontiranju, ili o podeli pojedinih konta u starom stanju, sada je dobar trenutak da realizujete svoju zamisao, koristeći pogodnosti softvera za unos promena za prelazak na novi kontni okvir. Izabiranjem stavki iz tabele, prostim „čekiranjem“ željene stavke u tabeli u prvoj koloni tabele, omogućava Vam se da samo izabrane stavke jednog konta prebacite u novom stanju na željeni novi konto. Pored obaveze, gde se pojedina konta u starom stanju dele na jedan, ili više njih, u novom stanju, sada se javlja  ova jedinstvena mogućnost podele konta iz starog stanja, pa je svakako treba iskoristiti.

Jedino se „čekiranjem“ pomenute stavke može uneti klasa, ili grupa konta. Ukoliko se opredelimo za unos promena svakog pojedinačnog konta, onda pomenutu opciju ostavite „dečekiranom“ i u tom slučaju će biti dozvoljen unos šifri većih od trocifrenih.

Nakon unosa klase, grupe, ili konkretnog konta i nakon klika mišem na dugme „Pročitaj podatke„, biće popunjena tabela sa slike 2. sadržajem unetog konta. U koloni tabele „Novi konto„, vidimo da li su pojedine stavke sa konta u starom stanju unošene, ili ne. „Čekiranjem“ i „dečekiranjem“ prve kolone stavke u tabeli označamo, ili ne, izbor stavke za dalji prenos na novi konto.

Izbor svih stavaka u tabeli jednostavnije možemo postići klikom miša na dugme „Izaberi sve stavke u tabeli„, a kontra izbor možemo postići klikom miša na dugme „Poništi izbor svih stavaka„. Nakon izbora stavki uz pomoć pomenutih dugmadi možemo vršiti dalji ručni izbor stavaka upotrebom miša na prvu kolonu stavki tabele, čime dodatno vršimo podešavanje izbora.

U slučaju da želimo poništiti unos promene, izbor stavki koje imaju unešenu promenu vršimo klikom miša na dugme „Izaberi stavke koje su već unešene„.  Nakon toga dovoljno je mišem kliknuti na dugme „Poništi promenu„, nakon čega će sadržaj kolone „Novi konto“ ostati prazan.

Unos šifre novog konta vršimo u polju „Šifra NOVOG konta„. Samo u okviru ovog polja uz pomoć funkcijske dirke F9 možemo izvršiti pronalaženje, ili proveru unosa novog konta, upotrebom .

 SAVET: Otvaranje nepostojećeg konta u novom kontnom okviru možemo izvršiti samo u okviru polja „Šifra NOVOG konta“ pritiskon kontrolne dirke Insert na tastaturi. U toms lučaju će se otvoriti, već poznata forma za unos konta, pa treba uneti nedostajući novi konto.

Nakon unosa novog konta kliknite mišem na dugme „Upiši promenu„, za upis unete promene u bazu podataka. Zavsino od broja stavaka konta u starom stanju upis promene može srazmerno potrajati, pa treba strpljivo sačekati završetak upisa.

Promena kontnog okvira

Nakon uspešnog završetka unosa svih promena može se pristupiti postupku promene kontnog okvira. Ukoliko unos nije u potpunosti obavljen, odnosno ukoliko sve stavke glavne knjige nisu obuhvaćene unosom novih konta, postupak promene kontnog okvira neće biti moguć. Zavisno od broja stavaka glavne knjige, o čemu ćete dobiti informaciju pre samog procesa promene, sam postupak može potrajati srazmerno broju stavaka glavne knjige, pa ga treba strpljivo sačekati.

 NAPOMENA: Bilo kakav neuspeh promene kontnog okvira neće se odraziti na trenutno stanje unosa, niti na podatke glavne knjige, tako da nije neophodno snimanje podataka pre procesa promene.

Klikom miša na dugme „Promeni kontni okvir“ na formi sa slike 2. započinje postupak promene i nakon poruke o uspešnosti promene kontnog okvira može se pristupiti uvidu podataka na kontima glavne knjige sa novim kontnim okvirom. Ukoliko ste nezadovoljni promenama postupak promene kontnog okvira se može jednostavno poništiti i ponovo ponoviti, nakon izvršenih ispravki, bez bojazni da će se načiniti bilo kakva šteta podacima glavne knjige.

Poništenje promena kontnog okvira

Ukoliko ste nezadovoljni promenama kontnog okvira, možete ceo postupak promene poništiti. Jedini uslov je da nakon promene kontnog okvira ne sme biti knjiženja glavne knjige. Postupak poništenja promena kontnog okvira započinje klikom miša na dugme „Vrati promenu na staro„, na formi sa slike 2..

 NAPOMENA: Poništenje promena kontnog okvira, koji ste prethodno načinili, je moguće samo ukoliko nije bilo knjiženja glavne knjige nakon same promene kontnog okvira.

U slučaju da je vršeno knjiženje nakon promene kontnog okvira postupak poništenja promena je komplikovaniji i morate se obratiti svom BusinessWare administratoru, ili službi podrške kompanije Micro Business. Bilo kakavo obaveštenje o neuspešnosti promene neće uticati na podatke glavne knjige, a sam neuspeh potrebno je prijaviti svom BusinessWare administratoru, ili službi podrške.

Okončavanje promena kod svih korisnika

Kod knjigovodstvenih agencija i korisnika BusinessWare koji njima vode više firmi, postupak okončanja promena kontnog okvira kod svih korisnika je obavezan korak, nakon unosa promea i same promene kontnog okvira kod svih firmi, kojima se knjiže promene. Klikom miša na dugme „Okončaj promene kod svih korisnika“ započinje postupak, koji je „završni čin“ prethodnih postupaka i obuhvata niz radnji neophodnih da se knjiženje promena glavne knjige nastavi dalje na način na koji se to radililo pre promena. Kao i bilo koji postupak, opisan pre, tako i ovaj , nije destruktivan i ne nanosi štetu podacima. Ne postoji način poništenja ovog postupka, pa o tome treba voditi računa, kako bi se ovaj postupak zaista izvršio samo ako su unešene i izvršene promene kontnih okvira kod svih firmi.

 NAPOMENA: Okončavanje postupka promena je obavezan postupak ako se uz pomoć BusinessWare vodi više firmi. Ne postoji mogućnost poništenja ovog postupka, pa o tome treba voditi računa da bude pokrenut isključivo kada su okončane promene kontnih okvira kod svih firmi.
 SAVET: Nakon završetka preknjiženja obavezno prekontrolisati stavove (VEZE) za automatsko knjiženje BusinessWare Wizard (čarobnjaka!). Konta u tabeli stavova (VEZA) biće automatski zamenjena novim u toku promene kontnog okvira, pa u slučaju razdvajanja starog konta, na više novih, može doći do promena koje neće odgovarati u daljem radu. Takođe u pomenutoj tabeli mogu postojati stavovi sa kontima koja odavno nisu u upotrebi i koja neće biti izmenjena u toku promene, pa takva konta treba ručno prekontirati, ili obrisati stavove.

 

 

Ocenite ovaj članak.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.