Novi BusinessWare OSA

posted in: Vesti | 0

businessware-osa

BusinessWare OSA je programski paket za rad sa osnovnim sredstvima i osnovnim stadom. Rad na ovom projektu započet je još u verziji BusinessWare 4, u takozvanom DOS okruženju, a konačni epilog je nova verzija u BusinessWare 6 programskom paketu. Time je stavljena tačka na potrebi da se koriste dve verzije softvera, bez obzira što je verzija 4 potpuno funkcionalna i upotrebljiva.

Rad na novoj verziji je iznedrio mnoga poboljšanja, naročito u evidenciji nepokretnosti, preko potrebnoj javnim preduzećima, ali i upotrebljivosti softvera, s obzirom da je sada korisnički interfejs usaglašen s interfejsom u verziji platforme 6 softvera i da koristi sve njegove prednosti. Baze podataka iz verzije 4 starog softvera će biti konvertovane u relacioni model baze podataka, tako da su svi podaci sada u centralizovanom RDBMS skladištu, bez dodatne potrebe za održavanjem starih podataka.

Sam postupak migracije podataka, iz fajl sistema u RDBMS, je dosta složen i zahteva neposredno prisustvo službe BusinessWare podrške, pa će prelazak na novi BusinessWare OSA softver prethoditi rad na pomenutoj migraciji podataka, koji je već započet na terenu. Do sredine 2015. godine svi korisnici u sisitemu održavanja BusinessWare će imati mogućnost za prelazak na novi softver, zavisno od potreba samih korisnika, gde će prioritet imati javna preduzeća s obzirom na aktuelnost uredbe Vlade objavljene u sl. glasniku broj 70 u 2014. godini.

Pomenuta uredba se odnosi na evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini, čijom objavom prestaju da važe ranije uredbe u vezi evidencije nepokretnosti u javnoj svojini. Sada se evidencija nepokretnosti u javnoj svojini vrši uz pomoć BusinessWare OSA programskog paketa, na obrascima NEP-JS i ZOS-JS, koji su sastavni deo ovog programskog paketa, pored ostalih mogućnosti potpuno preuzetih iz ranijih verzija BusinessWare OSA.

Ocenite ovaj članak.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.