BusinessWare administrator

posted in: Vesti | 0

BusinessWare-AdministratorBusinessWare je ERP softver čija primena u preduzećima može povećati profit preduzeća i smanjiti troškove. Naravno da je, kao i kod svakog ERP softvera, najbitniji momenat potpune primene softvera i potpuno ovladavanje u upravljanju softverom, kako bi njegova primena bila što bolja. Kako se ne radi o jednostavnom softveru, potrebni su kadrovi u preduzeću koji će vladati svim njegovim elementima i reagovati na svaki zahtev preduzeća za dodatnim podešavanjima i primeni BusinessWare softvera. Takva lica su obično iz redova IT sektora, ako preduzeće može uopšte da izdvoji dovoljna sredstva za organizovanje jedne takve službe, ili iz redova zaposlenih koji koriste BusinessWare.

I u jednom i u drugom slučaju uglavnom se radi o jako inventivnim ljudima, koji se trude da dobro upoznaju softver, koji koriste iz ličnih razloga, pa su onda kadri da pomognu i drugima u preduzeću sa tim svojim stečenim naprednim znanjem. Ponekada njihovo znanje, u poznavanju softvera, ide do tih granica da su kadri da reše skoro svaki problem samostalno, ili uz konsultovanje sa službom održavanja, ili razvojnog tima. Iako imaju ogromno znanje i iskustvo u primeni BusinessWare softvera, njihovi pretpostavljeni ih ne mogu ponekada identifikovati kao takve i uvek njihovo znanje uzimaju sa rezervom. Ovo se događa iz veoma praktičnih razloga, jer rukovodioci obično prate rezultate, vide da su rezultati rada dobri i ne haju za to ko najviše ima uticaja na to. Ovo ponekada može delovati nemotivišuće na pomenute ljude, jer njihov trud ostaje nenagrađen, odnosno nema materijalne satisfakcije za trud koji su iskazali, iako priznanja od kolega ima i ona nisu sporna. Rukovodioci obično teško prepoznaju ovakve ljude i kada ih i prepoznaju, ili potcene njihov rad, ili ga precene, pa pomisle da su oni kadri da reše sve probleme.

Rešenje problema je da ovakvi kadrovi ne ostanu nedefinisani i da se uključe samostalno u program za dobijanje sertifikata BusinessWare administrator (BWA), čime će jasno u svom preduzeću reći ko su i šta znaju. Ovo je ujedno i prilika za rukovodioce da provere znanja svojih omiljenih poznavaoca BusinessWare softvera i da budu potpuno sigurni da oni to i jesu. BusinessWare administrator, ili skarćeno: BWA, je lice koje je kadro da primenjuje, podešava i kontroliše rad BusinessWare softvera samostalno u delu primene softvera, ili zajedno uz pomoć kompetentnih kolega, u primeni BusinessWare softvera u nekim specifičnim oblastima. Ovlašćenja BWA u primeni softvera su poprilično velika i veoma se razlikuju od običnih BusinessWare operatera, koji svakodnevno koriste BusinessWare. Uz pomoć tih ovlašćenja i znanja koje je potrebno, može se kontrolisati rad i ponašanje BusinessWare softvera po volji i po želji BWA.

Sam kurs za pripremu polaganja ispita za BWA je potpuno besplatan i dostupan svakom, a može se preuzeti sa linka koji je na kraju ovog članka. To znači da svako ko je zainteresovan za postizanje znanja, potrebnog za rad BWA, može preuzeti kurs besplatno, proučiti ga i nakon toga se prijaviti za polaganje testa. Nakon uspešno položenog testa, dobija se sertifikat o položenom testu za BWA, čime i zvanično u svom preduzeću BWA može preuzeti odgovornost za poslove u vezi sa BusinessWare softverom. Pomenuti kurs je namenjen prosečnim korisnicima računara i zahteva poznavanje Windows i GNU/Linux operativnih sisitema, do nivoa operativnosti. Sam nivo operativnosti nije definisan i zavisi od namere BWA koji nivo će dostignuti, ili koji nivo mu je zadat u preduzeću, odnosno koja su očekivanja od njega. Za samu primenu BusinessWare je potreban nizak nivo opeativnosti, ali preduzeće može imati drugačija očekivanja, pa budući BWA se mora upoznati sa tim nivoom pre, ili u toku, samog kursa.

Kurs za BWA nije namenjen samo licima koja će polagati test za BWA, već i licima kojima nije potrebno to zvanje, koja hoće samo da potvrde svoje znanje iz ličnih razloga. Bez obzira na motive, kurs za BWA se može preuzeti bez ikakve nadoknade, sa linka koji se nalazi na kraju članka.

Kurs za BusinessWare administratora se može preuzeti ovde.

Ocenite ovaj članak.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.