BusinessWare 7

posted in: Vesti | 0

Nakon četiri godine rada na BusinessWare 6 paralelno se radilo i na novoj verziji BusinessWare, koja treba da se pojavi sa oznakom 7. Mnoge izmene, koje su planire u „sedmici“ su implementirane u tekuću verziju BusinessWare 6, s obzirom da je prekinuta praksa „velikih skokova“ u izgledu i ponašanju BusinessWare, kao što je to bilo u slučaju prelaska sa BusinessWare 5 na 6. BusinessWare 7 neće predstavljati nikakvu revolucionarnu promenu, ali će on biti prelomna tačka nakon koje će nastupiti serija velikih promena.

Najveća promena će biti u načinu pokretanja samog BusinessWare, koji će najverovatnije biti zasnovan na WEB Start Java tehnologiji. To bi omogućilo udaljenim korisnicima, koj su lokacijski van lokalne mreže firme, lakše pokretanje najnovije verzije softvera sa servera firme, gde bi se trenutna lokalna kopija BusinessWare automatski nadogradila na najnoviju verziju softvera u firmi. To bi u mnogome olakšalo rad udaljenih korisnika, kojih je sve više zahvaljujući potrebama firmi za radom sa udaljenih lokacija svojih isturenih objekata i odelenja.

Vizuelni identitet novog softvera će biti obogaćen novim logoom BusinessWare 7 i novim dizajnom formi koje će biti optimizovane za minimalnu rezoluciju 1280 x 1024, što je sasvim logično s obzirom na rasprostranjenost novijih monitora sa velikim dijagonalama (uglavnom preko 20″!) i HD rezolucijama 1920 x 1080 tačaka. Prvenstveno će biti optimizovane one forme koje su i sada već preobimne i forme sa velikim tabelama, dok se dizajn ostalih formi neće drastično povećati bez razloga. Promene u vezi dizajna neće odmah biti vidljive nakon prve pojave BusinessWare 7, ali će se rad na promenama upravo intezivirati nakon njegove pojave.

Velike promene se očekuju i na nivou baze podataka, koje bi trebalo drastično da ubrzaju rad u slučaju masovnih knjiženja (kod zaduženja u komunalnim uslugama, automatskog knjiženja promena sa BusinessWare Wizard, rasknjižavanju promena dnevne otpreme…). Do sada se uglavnom koristio mehanizam zaključavanja slogova, što je prouzrokovalao ogromne zastoje u pojedinim situacijama, a povermeno su se pojavljivale i totalne blokade u radu, uglavnom kod većih korisnika. Ovi zastoji bi trebalo da budu potpuno eliminisani, uglavnom nakon pojave BusinessWare 7, koja će praktično otvoriti vrata seriji promena.

Nova verzija bi trebalo da donese i bolju operatibilnost na pojedinim operativnim sistemima, a pogotovu na novom Windowsu 10, ali i Aplle OS X, kao i Linuxu. Planira se u kasnijoj fazi i uvođenje tema, koje bi mogle da se menjaju u toku samog rada, kao i mogućnost da korisnici mogu krerati sami svoje teme za rad sa BusinessWare. Promena tema bi vizuelno dodatno poboljšala upotrebljivost BusinessWare korisnicima sa specijalnim potrebama, ali i ostalim korisnicima.

BusinessWare se odavno može svrstati u kategoriju ERP (Enterprise Resource Planning) softvera, pa će tako u verziji 7 biti dodata još jedna ERP odlika u vidu planera zadataka i zakazivača događaja. Tim alatima će BusinessWare korisnici moći da planiraju svoje poslove, ali i da zakazuju obaveštavanje u vezi nekih poslova i događaja. Na tržištu ima mnogo ovakvih softvera pa će se neko s pravom zapitati čemu sve to? BusinessWare treba da pojedine poslove i događaje, u vezi poslova koje on sam obrađuje, integriše automatski u svoj planer i raspored čime bi se poboljšala njegova upotrebljivost u ERP sferi. Taj posao je delimično započet u verziji 6 uvođenjem sistema BusinessWare poruka, a sada će biti obogaćen i dodatnim sadržajima, što će definitivno poboljšati praćenje i planiranje promena.

Sve gore opisane promene bi trebale u skorijoj budućnosti da budu implementirane, gde će pojava BusinessWare 7 samo otvoriti vrata seriji promena. Pojava nove verzije se očekuje u do kraja maja 2016. godine, a realizacija svih pomenutih poslova predstavlja jedan proces koji će biti sproveden u verziji 7 u narednom periodu, na novoj BusinessWare 7 platformi. Kao što se zna BusinessWare će i dalje ostati veran Java tehnologiji i PostgreSQL RDMS.

BusinessWare 7
5 1 ocena

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.