BusinessWare Enterprise

BusinessWare Entrprise (BWE) (biznisver enterprajz) je profesionalni ERP (Enterprise resource planning) softver koji pokriva sve poslove u knjigovodstvu, računovodstvu i skoro sve delove jednog prosečnog preduzeća. Sadašnje izdanje ovog programskog paketa nastalo je na osnovu višedecenijskog iskustva iz oblasti koju pokriva ovaj paket i na osnovu sedamnaestogodišnjeg “poliranja” do njegove finalizacije. BWE danas pokriva verziju za DOS radno okruženje (čiji razvoj će biti zaustavljen do kraja 2006. godine) i verziju za grafičko radno okruženje (GUI), odnosno Windows/Linux/Mac radno okruženje. Verzija za DOS koristi za skladištenje podataka sistem datoteka, dok verzija za GUI koristi relacionu bazu podataka (PostgreSQL). Prelazak sa DOS verzije na GUI verziju je potpuno besplatan i pri tom se podaci zadržavaju u kvantitetu i kvalitetu u potpunosti. Postupak prelaska je potpuno softverski automatizovan, ali ga iz sigurnosti izvodi naša kompanija za račun korisnika.

BusinessWare Enterprise je programski paket koji je u startu namenjen za mrežni rad i njegova najskromnija verzija je namenjena za rad najmanje 2 računara. To znači da ne postoji takozvana “multiuser” verzija kao kod nekih konkurentskih proizvoda, već se u osnovi protežira višekorisnički rad.

BusinessWare Enterprise je izrađen tako da se sastoji od modula od kojih pojedini mogu raditi potpuno nezavisno. Moduli koji čine BWE čini pozamašan skup modula čije opise možete naći na ovom sajtu.

BusinessWare Enterprise Moduli