BusinessWare

Enterprise Resource Planning SoftwareBusinessWare je programski paket namenjen upravljanju resursima preduzeća i knjigovodstveno-računovodstvenim potrebama, za velika i mala preduzeća i radnje. On je modularnog tipa, ali je projektovan tako da se svi moduli slažu veoma lako u celinu i funkcionišu zajedno. BusinessWare se sastoji od niza modula. Neki od tih modula su uzajamno povezani i ne mogu funkcionisati samostalno, ali je takav broj modula mali i uglavnom se odnosi na module koji imaju integrativnu ulogu u BusinessWare programskom paketu. BusinessWare je, u bilo kojoj varijanti, višekorisnički programski paket koji je namenjen za rad dva ili više korisnika istovremeno u računarskoj mreži.

Za detaljnije informacije videti HardWare i SoftWare minimalne zahteve kao i preporuke u vezi s tim.

Posebna pažnja u razvoju BusinessWare programskih paketa posvećena je usklađivanju sa postojećim domaćim Zakonom o računovodstvu i međunarodnim računovodstvenim standardima.

BusinessWare postoji u dve verzije koje su profilisane prema ciljnom tržištu:
- BusinessWare Enterprise i
- BusinessWare Lite

Obe verzije su kompatibilne na nivou baza podataka i prelazak sa Lite verzije na Enterprise je moguć uz princip "zaštite investicije", jednostavnom instalacijom Enterprise verzije.

  Minimalni zahtevi za softverom:

 1. Operativni sisitemi:
  1. Microsoft Windows 2000;
  2. Linux sa kernelom 2.4x sa GNOME, XFCE, ili KDE okruženjem;
  3. Apple MAC OS X 10.5.
 2. openJava verzije 7, ili Oracle Java Standard Edition JRE 7;
 3. Poželjan Internet pristup.


  Minimalni zahtevi za hardverom:

 1. Intel, ili AMD, procesor sa 32-bitnim, ili 64-bitnim, skupom mašinskih instrukcija, iz poslednjih 10-tak godina;
 2. Minimum 1GB RAM memorije;
 3. Tvrdi disk sa prostorom minimum 2GB;
 4. 15" kolor monitor minimalne rezolucije 1024x768 tačaka;
 5. Mrežni interfejs za lokalnu mrežu;
 6. Laserski, Ink-Jet, ili matrični štampač, bilo kog tipa;
 7. Miš, bilo kog tipa;
 8. Tastatura sa odgovarajućim rasporedom tastera, bilo kog tipa.