Hardware

Micro Business je kompanija čiji pretežni interes je instaliranje IT sistema, a ne konkretna prodaja hardvera ("box-moving"). Zahvaljujući ovome našim partnerima, kupcima rešenja, se predlaže saradnja sa mesnim snabdevačima hardvera, što samo poboljšava kasnije održavanje tih sistema i omogućava partnerima da se opredele za najbolje rešenje prilikom nabavke opreme. Ipak instalacija servera, i konfigurisanje IT opreme je u nadležnosti naše kompanije i zahvaljujući ovome, stvoren je veoma pouzdan lanac instaliranih servera i mreža sa takozvanim "zero-enforced" (bez napora) održavanjem.

U Knjaževcu, u sedištu kompanije, nalazi se i servis za popravku i nadogranju računara i druge opreme. Servis je sa dugom tradicijom i čuven je u celom regionu. Ovo naročito pogoduje kupcima koji, ovaj momenat izuzetno uvažavaju prilikom kupovine servera i IT opreme direktno od naše kompanije.

Treba napomenuti da svu opremu isporučujemo u Knjaževcu sa garancijom u Knjaževcu u trajanju od 12 meseci. Za neke komponente (diskovi, monitori ...) prenosimo garanciju proizvođača koja je obično u rasponu od 12 do 36 meseci. U garantnom roku sva oprema kupljena u našoj kompaniji besplatno se servisira u sedištu kompanije, dok se u vangarantnom roku samo naplaćuje servis i ugrađeni materijal.

Izuzetak čini hardwer koji se isporučuje sa preinstaliranim softverom (iz opusa BusinessWare), gde takve sisteme održavamo na licu mesta, uz naplatu putnih troškova i ugrađenih delova, ukoliko se ne radi o garantnom roku. Sve više se baca akcenat na isporuku računara sa instaliranim i podešenim softverom za rad sa fiskalnom opremom, nemenjenim maloprodajnim objektima za rad sa fiskalnim štampačima i digitalnim vagama.