Mreže

Usluge umrežavanja su u tradiciji kompanije još od samog osnivanja. Pod računarskim mrežama se u Srbiji podrazumeva umrežavanje (izrada instalacije) na hardverskom nivou i instalacija odgovarajućeg mrežnog softvera na umreženim računaraima (kao i podešavanje tog softvera). Današnji zahtevi za umrežavanjem se kreću od običnih mreža od nekoliko računara, do velikih korporativnih mreža sa više desetina ili stotina računara, gde se pri tome koriste različite tehnologije za hradversko povezivanje (Ethernet, Home PNA, Wireless...). S obzirom da je akcenat u delatnosti kompanije na sektoru usluga, to je izradi mreža posvećena manja pažnja. Veću udeo u sektoru mreža ima instalacija i podešavanje mrežnog softvera na serverima mreža, kao i konfiguracija mrežne opreme, a manji kabliranje računarskih mreža.