Održavanje BusinessWare-a

Podrška svojim korisnicima je ključni deo koji naglašava prednost BusinessWare-a nad konkurentskim programskim paketima. Naša kompanija je na toj činjenici zasnovala skoro celokupnu poslovnu strategiju, koja će ovde biti prezentirana.

Podrška podrazumeva dve delatnosti:

Podrška u održavanju ima dva vida:

što se tiče podrške konsaltinga ona obuhvata:

Obe delatnosti u osnovi imaju istu ideju koja korisniku obezbeđuje potpunu relaksaciju od problematike koju rešava BusinessWare, prenoseći taj teret na našu kompaniju. Ovakav koncept omogućava da se korisnicima BusinessWare-a omogući, neprekidan, nesmetan, stručan i visokokvalitetan servis iz ovog domena tako da se naši korisnici mogu u potpunosti posvetiti svojim poslovima.

Podrška u održavanju

Održavanjem se bavi posebna služba u našoj kompaniji. Ovde se prvenstveno misli na novootvoreni servis računara i opreme, koji pored osnovne funkcije servisa povremeno još vrši poslove koje nisu iz ovog domena. Pod ovim se misli na izvođenje radova kod kupca u slučaju kabliranja mreže i otklanjanja kvarova na računarskoj mreži kod kupca.

Pored osnovnog vida održavanja BusinessWare, podrška kupcima u održavanju njihove opreme i sistemsko/aplikativnog softvera je od velike važnosti za naše kupce. Otpočinjanjem poslovne saradnje sa nama kupac dobija celokupnu podršku, tako da ne mora sebe da dovodi u dilemu za sve vrste poslova koje se tiču informacione tehnologije.

što se tiče BusinessWare u osnovi postoje dva vida održavanja:

Garantni rok za BusinessWare softver traje 12 meseci od dana kupovine. Nakon tog perioda nastupa vangarantni rok. Obaveze u garantnom i vangarantnom roku, koje ima naša kompanija prema svojim kupcima, se razlikuju samo u vangarantnom roku i zavise od načina održavanja u tom periodu.

Osnova sistema održavanja je da kupac BusinessWare softvera, osim zakonskih implementacija u softveru, dobije i najnoviju verziju BusinessWare softvera koja sadrži sva, do tada, ugrađena tehnološka poboljšanja i ispravke uočenih greški. Ovo u mnogome pojednostavljuje i pojevtinjuje ceo BusinessWare jer se uvek radi samo na trenutnoj verziji softvera, što doprinosi da se izmene implementiraju veoma brzo.

Distribucija izmena i dopune softvera se vrši na sledeći način: