Podrška

Podrška svojim korisnicima je ključni deo koji naglašava prednost naše kompanije i našeg programskog paketa BusinessWare-a nad konkurentskim programskim paketima. Naša kompanija je na toj činjenici zasnovala skoro celokupnu poslovnu strategiju, koja će ovde biti prezentirana.