Projektovanje sistema

Pod projektovanjem se podrazumeva izrada elaborata za informacioni sistem kupca gde će biti obuhvaćene sve potrebe koje kupac u datom momentu ima za informacionim tehnologijama. Raznolikost potreba kupca za informativnim tehnologijama čini ovaj posao izuzetno zanimljivim, jer od kupca do kupca ove potrebe su ponekad toliko različte da se projektovanje ne može izvesti ukoliko se projektant totalno ne upusti u upoznavanje problematike koju će pokušati da reši.

Ovde se mora voditi računa o nekoliko veoma bitnih momenata:

  • Sagledavanja potreba za IT koje kupac ima;
  • Detaljno upoznavanje sa problematikom koja se rešava;
  • Rešavanje problematike uz pridržavanje standarda koji su propisani za navedenu problematiku i
  • Sugerisanje rešenja kupcu, uz obrazloženje projektovanih postupaka;
  • Prihvatanje rešenja od strane kupca.


Najbitniji momenat je pretposlednji, "Sugerisanje rešenja kupcu " jer se time praktično prezentuju projektovani postupci. Koliko je ovo važno može se direktno potkrepiti činjenicom da ukoliko se kupcu ne svidi predloženo rešenje, u vidu elaborata ili projekta, onda se odbacuje ceo projekat.

Projektovanje sistema pretežno je zasnovano na iskustvu i na naučnim i tehničkim standardima u IT sektoru, što našu kompaniju kvalifikuje ispred drugih, ako se ima u vidu skoro 20-togodišnje iskustvo.