Software

Pored sopstvenih softverskih proizvoda iz opusa BusinessWare, u našoj ponudi je i softver koji upotpunjuje delatnosti kompanije u ponudi softvera. Uglavnom se radi o softverima kompanija Microsoft i FLOS (Free/Libre Open Source) kompanija za desktop sisteme, serverske sisteme i sisteme relacionih baza podataka. Ovde treba pomenuti i kompaniju Oracle čiju Java tehnologiju je naša kompanija potpuno implementirala i uzela kao osnov budućeg razvoja kompanije.

Trajna orijentacija Micro Business kompanije je ka otvorenim sistemima koji su bazirani na GNU/Linuxu. Skoro 100% instaliranih servera u kompanijama, koje su korisnici BusinessWare softvera, su GNU/Linux serveri. 100% instaliranih SQL i RDBMS servera su PostgreSQL serveri, koji čine glavni "motor" BusinessWare softvera. U budućnosti će naša kompanija sve veći značaj pridavati zajednici koja proizvodi softver pod LGPL licencom, kako kroz eventualne donacije, tako i kroz direktno učeše u nekim projektima iz ove sfere.

Micro Business je jedna od retkih kompanija na tržištu Srbije koja može ponuditi celokupnu podršku svojim kupcima za GNU/Linux platformue. Podrška se konkretnpo ogleda u podršci nad instaliranim GNU/Linux serverskim i desktop operativnim sistemima, ali i na stalnoj edukaciji partnerskih firmi u primeni i održavanju ovih sistema, tako da oni postaju samostalni nakon nekog perioda.

Na sistemima sa MS Windows operativnim sistemima, primenjenim uglavnom na dekstop računarima, aktuelna je antivirusna zaštita. Kompanija se trajno opredelila za partnerstvo, preko partnerstva sa domaćim zastupnicima, sa dva najbolja rešenja na ovom polju: AVG i Avira.

Pored sopstvenih softverskih proizvoda iz opusa BusinessWare, u našoj ponudi je i softver koji upotpunjuje delatnost kompanije u ponudi softvera. Uglavnom se radi o softverima kompanije Microsoft i njihovoj ponudi za desktop i serverske sisteme.

Još od 1997. godine Micro Business je autorizovani Novell riseler, sa ogromnim iskustvom u prodaji i administraciji Novell NetWare platformi. Danas je naša kompanija jedna od retkih firmi koja može ponuditi NetWare platformu sa najnovijom verzijom softvera konfigurisanu za "Internet i intranet ready " poslove.

Uključujući se u akciju legalizacije koju sprovodi Microsoft u Srbiji, naša kompanija je i autorizovani Microsoft riseler, čime je upotpunila svoju delatnost i na polju desktop sistema i sistemskih softvera za njih.

Trajna orijentacija Micro Business kompanije je ka otvorenim sistemima koji su bazirani na GNU/Linuxu. Kako je Novell postao vlasnik SUSE Linuxa, prirodno je nastavljen kurs ka SUSE platformi, odnosno ka openSUSE GNU/Linuxu. openSUSE danas čini okosnicu svih instalacija na serverima, ali i na desktop računarima naših partnera.

Micro Business je jedna od retkih kompanija na tržištu Srbije koja može ponuditi celokupnu podršku svojim kupcima za opsnSUSE GNU/Linux platformu. Naš školski centar je jedna od karika koja je u vezi s ovim.