Usluge

Procena IDC-a da u IT sektoru preko 80% prihoda čine prihodi od IT usluga, sve sama govori. Danas je ovo najdinamičnija privredna grana u kojoj se sve više novaca zarađuje, pa otuda ne čudi ni orijentacija naše kompanije na sektor usluga. Od osnivanja kompanije usluge iz IT sektora su čnile okosnicu kompanije, pa je to, s obzirom da je u skladu sa svetskim trendovima, ostalo i do danas.