BusinessWise Budget

Ovo je programski paket koji je namenjen budžetskim organizacijama. Ovim programskim paketom izrađuje se budžetski plan i prati se njegovo izvršenje. BusinessWise Budget se potpuno oslanja na BusinessWise Finex od koga je zavistan u svom radu. Naime sve promene u budžetskom planu se vrše kroz finansijsko knjigovodstvo (BusinessWise Finex), dok se samo realizacija budžeta prati kroz budžetsko knjigovodstvo po pozicijama u budžetu. BusinessWise KAM, programski paket za obračun kamata, koristi se za preuzimanje podataka iz finansijskog knjigovodstva i eventualni obračun kamata.