BusinessWise Commerce

Programski paket BusinessWise Commerce je namenjen radu u službi komercijale, kako prodaje tako i nabavke. Ovim programskim paketom moguće je:

Predračune je moguće izdavati sa rokom važnosti nakon čega rezervisane količine mogu biti derezervisane. U skladištima je moguće prać‡enje minimalnih, signalnih i maksimalnih zaliha, pratiti cenovnike, kako u dinarima tako u devizama, izrađivati lager liste (dinari, devize...). U finansijskim podacima moguće je pratiti karticu partnera, stanje partnera, uporedne kartice i stanja partnera, ažurirati kursnu listu i dr.

BusinessWise Commerce je u potpunosti zavistan od BusinessWise Magic ili BusinessWise Trade i obavezno BusinessWise Finex u svom radu.