BusinessWise Finex

BusinessWise Finex je programski paket kojim se vrše promene u finansijskom knjigovodstvu. Ovaj programski paket podržava svih 7 kontnih okvira. Uz programski paket se dobijaju otvorena sintetička konta, dok se otvaranje analitičkih konta prepušta korisnicima. Ovim programskim paketom moguće je:


BusinessWise Finex je tako zamišljen da predstavlja okosnicu svim ostalim programskim paketima iz programa BusinessWise. To nimalo ne znači da je on glomazan i komplikovan, jer se radi o jednom od paketa koji je najlakši za savladavanje.

Pojam "poslovni partner" se odnosi na kupce i dobavljače koji su šifrirani u jedinstvenom šifrarniku poslovnih partnera i njihov status se razlikuje samo kada se posmatraju na odgovarajućim kontima. Ugrađen je inteligentni pretraživač partnera po delu naziva partnera, mestu ili žiro računu pa je rad sa katalogom partnera izuzetno komforan. Sličan pretraživač postoji i za kontni okvir. Treba naglasiti da se prilikom knjiženja ne napušta glavna forma za knjiženje prilikom pretraživanja ili otvaranja partnera ili konta, već se sve to radi iz nje. Pojam "troškovno mesto" u stvari reprezentuje organizacione jedinice u preduzeću za koje se želi praćenje prihoda i rashoda kroz finansijsko knjigovodstvo radi dobijanja informacija o prihodovnosti pojedinih organizacionih jedinca. Troškovna mesta predstavljaju hijerarhijsku strukturu pa je moguć uvid na različitim nivoima hijerarhije finansijskih podataka.

BusinessWise Finex omogućava paralelno knjiženje stare i nove poslovne godine do okončanja stare poslovne godine. Nakon okončanja stare poslovne godine automatski se prenosi nalog početnog stanja u novu poslovnu godinu. Operacija zatvaranja stare poslovne godine je potpuno automatska i bezbedna pa je korisnici sami sprovode. Radi poštovanja standarda JRS 33, ISO9000 i ISO900, kao i međunarodnih računovodstvenih standarda, postoji dnevnik knjiženja koji beleži promene hronološki sa tačnim vremenom i šifrom operatera, tako da je moguća kontrola kvaliteta. Dnevnik operatera sadrži sve promene proknjižene po danima za određenog operatera.