BusinessWise FinOp

BusinessWise FinOP je programski paket namenjen radu finansijske operative sa skupom pomoćnih programa koji se ne mogu svrstati ni u jedan od BusinessWise paketa. Vođenje skraćenog delovodnika je osnovni zadatak ovog programskog paketa. Napomenimo i to da je skraćeni delovodnik proširen podacima koji su potrebni za vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih računa, tako da su ove dve veoma bitne poreske evidencije integrisane u sam delovodnik. Od skora je dodata mogućnost da se skenirani dokumenti uvršćuju u delovodnik, pa na taj način mogu biti dostupni u originalu u bilo kom momentu. Ovaj programski paket čine:

Ovaj programski paket je u potpunosti zavistan od BusinessWise Finex. Knjiženje PDV u knjigama u knjigama se obavlja automatski. Prijem dokumenata obično je predmet poslova sekretarice koja razvrstava i zavodi dokumenta u delovodniku, a delovodni broj zapisuje na dokumentu. Kod knjiženja ulaza u skladištima i maloprodaji može se pozvati na ovaj delovodni broj kako bi se pod istim brojem registrovao ulazni PDV. Kod knjiženja izlaza u skladištima, maloprodaji, i sa BusinessWise Komuna automatski se knjiži u delovodnik dokument sa pripadajućim PDV-om. Nakon ovoga moguće je ispisati evidenciju PDV-a, kao i uraditi automatski obračun.