BusinessWise Kinder

BusinessWise Kinder je programski paket koji je namenjen predškolskim ustanovama (dečiji vrtići, obdaništa, dečije jaslice...). Mogugća je evidenicja zaduženja korisnika usluga po vaspitnim grupama, razredima i objektima.

Moguć je ispis pregleda zaduženja po mesecima, po vaspitnim grupama u određenom vremenskom periodu.

Evidencija uplata vrši se pomoću BusinessWise Finex od koga je ovaj programski paket u punoj meri zavistan i ne može funkcionisati bez njega.