BusinessWise Komuna

BusinessWise Komuna je programski paket namenjen evidenciji, obračunu i praćenju komunalnih usluga (usluge isporuke vode, odvoda vode - kanalizacije, izvoza smeća, čišćenja, grejanja, grobljanskih usluga, naplate stanarine i gradskog građevinskog zemljišta). Ovaj programski paket je prvenstveno namenjen komunalnim organizacijama i njime je moguće:

Programski paket u potpunosti je zavistan od BusinessWise Finex, BusinessWise Wizard i BusinessWise KAM bez kojih njegov rad nije moguć. Sve promene u ovom paketu, kao što su zaduženja, pomoću BusinessWise Wizard se knjiže u finansijskom knjigovodstvu. Pomoću sistema troškovnih mesta moguće je pratiti, uz pomoć BusinessWise Finex, pregled zaduženja i naplate po troškovnim mestima (voda, grejanje, smeće, grobljanske usluge, stanarine...).

Zahvaljujući BusinessWise FinOp moguće je imati evidenciju PDV u knjizi izlaznih računa. Ukoliko ovaj programski paket nije instaliran na sistemu evidenciju je moguće dobiti iz samog programskog paketa BusinessWise Komuna. Korisniku usluga uvek je moguće prezentovati njegovo dugovanje i uplate za pojedinu vrstu troškova (usluga) sa i bez kamate. Kod kamata moguće je odštampati kamatni list i korisniku usluga prezentovati obračun. BusinessWise Komuna zajedno sa BusinessWise CourtFlow čini jedan celovit sistem namenjen komunalnim organizacijama.