BusinessWise OSA

BusinessWise OSA je programski paket namenjen evidenciji i obračunu osnovnih sredstava (opreme, alata i inventara...) i osnovnog stada. Ovim programskim paketom moguće je vršiti:

Korisnik može sam održavati bazu amortizacionih i revalorizacionih stopa. Programski paket je u svom radu nezavistan, što znači da za njegov rad nisu potrebni nikakvi dodatni programski paketi. Sve promene u ovom paketu se knjiže (za sada) ručno u BusinessWise Finex. U postupku je izrada automatskog knjiženja promena u BusinessWise OSA. Ta mogućnost biće dodata programskom paketu BusinessWise Wizard, pa korisnici koji poseduju taj programski paket moći će ove izmene uskoro da dobiju.