BusinessWise Safe

BusinessWise Safe je programski paket namenjen radu u maloprodajnim objektima i može potpuno zameniti standardnu kasu. Ovim programskim paketom moguće je:

BusinessWise Safe je uslovno zavistan od BusinessWise Trade, što znači da njegovo funkcionisanje moguće bez ovog programskog paketa, ali je preporučljivo. Ulaz robe se vrši izradom maloprodajnih kalkulacija pomoću BusinessWise Trade, a izlaz robe pomoću BusinessWise Safe na računarskoj kasi. U starijoj verziji ova zavisnost je bila obavezna, a u novijoj BusienssWare 5 izvršeno je potpuno odvajanje ovog paketa od BusinessWise Trade. Računari-kase mogu, ali ne moraju biti umreženi međusobno sa računarima u knjigovodstvu. Bilo bi poželjno da postoji direktna veza sa računarima u "bek-ofisu" kako bi bilo moguće On-line praćenje prometa sa jednog mesta. BusinessWise Safe u potpunosti podržava rad sa bar-kod sistemom, pa uz odgovarajuće bar-kod skenere rad biva veoma komforan. I bez bar-kod čitača rad je komforan jer je ugrađen sistem za brzo pretraživanje artikala po delu naziva ili šifre.

Na kraju dana se zaključuje kasa i promene sa kase bivaju proknjižene u BusinessWise Trade. Prilikom zaključivanja kase ispisuju se računi pravnim licima ako ih ima, kao primerak koji ostaje u knjigovodstvu. Predviđena je sertifikacija ovog softvera kod Zavoda za mere i dragocene metale u Beogradu, gde je ovaj programski paket potpuno usaglašen sa specifikacijama koje je postavio pomenuti zavod. S obzirom da u Srbiji još niko nije dobio sertifikat za ovu vrstu softvera, čeka se do daljnjeg...