BusinessWise SitIn

BusinessWise SitIn je programski paket kojim se vrši evidencija sitnog inventara. Ovim programskim paketom moguće je:

Ovaj programski paket je u potpunosti zavistan u svom radu od BusinessWise Magic, što znači da ne može funkcionisati bez njega. U novijoj verziji, BusinessWise 5, BusinessWise SitIn nije zavistan od BusinessWise Magic.