BusinessWise Wizard

BusinessWise Wizard (popularno nazvan "Čarobnjaci) je programski paket koji ima integrativnu ulogu u BusinessWise programskom paketu. Pomoću ovog programskog paketa moguće je automatski rasknjižiti promene iz:

u BusinessWise Finex (finansijsko knjigovodstvo). Uslov za rad BusinessWise Wizard je postojanje barem jednog programskog paketa iz gornje liste. BusinessWise Wizard je paket kojim se, pored automatskog rasknjižavanja, vrši i unos stavova za knjiženja, iz pomenutih evidencija, po kojima će se kasnije vršiti automatsko knjiženje. Stavovi moraju biti uneti za svaki maloprodajni objekat, skladište i drugu vrstu naziva pre aktiviranja "čarobnjaka", kako ovaj paket popularno nazivaju. Pod stavom za knjiženje podrazumevamo "vrstu prometa" (pojam iz BusinessWise terminologije) za koji se navodi spisak konta na kojima će se proknjižiti određena vrsta transakcije. Kao slikoviti primer to može biti: ulaz robe u skladište (vrsta prometa, odnosno stav za knjiženje 22) ili račun sa porezom (vrsta prometa, odnosno stav za knjiženje 56). Za svaku vrstu poslova koja se tiče prometa robe, usluga, materijala i sl. može se šifrirati stav ili vrsta prometa, ukoliko već nije šifrirana (nakon instalacije većina stavova ili šifri vrsta prometa je otvoreno).