BusinessWise WorkFlow

BusinessWise WorkFlow je programski paket namenjen proizvođačkim preduzećima za praćenje proizvodnje. Ovim programskim paketom moguće je:

Ovaj programski paket je u potpunosti zavistan od BusinessWise Magic, što znači da njegovo funkcionisanje nije moguće bez ovog programskog paketa. Ako BusinessWise WorkFlow radi u sadejstvu sa BusinessWise Wizard vrši se automatski knjiženje u finansijsko knjigovodstvo (BusinessWise Finex) na odgovarajućim kontima.