Obuka (BWAdmin, BWOper)

Sve vrste obuka se izvode u školskom centru naše kompanije u Knjaževcu. Izuzetak su masovne obuke zaposlenih koje se vrše na strani kupca. Pored standardne obuke za korišćenje BusinessWise za BWO i BWA sprovodi se i obuka za opšte korišćenje računara sa Windows ili Linux operativnim sistemima.

Obavezni deo kursa za BWO trebalo bi da bude obuka za opšte korišćenje računara, ali se ovo u praksi retko sprovodi s obzirom da polaznici koji pretenduju za BWO već imaju dovoljno znanja. I kod BWA je slična situacija, gde se često dešava da su BWA polaznici mnogo napredniji nego što se očekuje.

Obuka se sprovodi i za korišćenje Office programskih paketa. Pored Microsoft Office, obuka se vrši i za OpenOffice.org. Sve češće su prijave polaznika za OpenOffice.org (OOo), naročito slušalaca koji dolaze iz privrede po nalogu preduzeća ili samoinicijativno. Ovo je razumljivo ako se uzme cena Microsoft Office i ako se ima u vidu da je cena obuke za obe vrste Office paketa ista sa istom tematikom i istim fondom časova.

Za garanciju kvaliteta obuke, odnosno plan i program rada, uzet je ECDL program koji se koristi za sprovođenje kurseva po ECDL metodologiji. Kurs je nešto skraćen, a izbačeni su delovi koji se odnose na deo Office paketa za prezentacije (PowerPoint i Impress), dok je dodat deo za manipulaciju sa multimedijalnim sadržajima, kako na Internetu, tako i na samom računaru. Sve u svemu plan i program obuke je više usmeren na realizaciju kurseva za polaznike koji dolaze iz preduzeća koja su, ili potencijalni ili postojeći kupci naših usluga.