Podrška van garantnog roka

U vangarantnom roku uslovi održavanja, iz garantnog roka, se mogu preneti i na vangarantni rok, zavisno od izbora načina održavanja. Korisnik BusinessWise programskih paketa se ugovorom o održavanju izjašnjava o načinu održavanja i to u vezi sa dva tipa vangarantnog održavanja:

  • paušalno održavanje i
  • održavanje po pozivu.

S obzirom na česte izmene u zakonodavstvu korisnici opravdano zahtevaju da poseduju odgovarajuće verzije softvera koje će biti u skladu sa izmenama zakona. To opet naravno utiče na pomenute troškove u implementaciji tih izmena, pa je uvedeno takozvano paušalno održavanje (u novijoj terminologiji: "apdejt i apgrejd zaštita "). Ovo je u svetu veoma redak slučaj održavanja softvera, mada ga nešto u poslednje vreme zagovara lider u oblasti proizvodnje softvera, Microsoft. Microsoft je uveo paušalno održavanje za svoje proizvode (Software Assurance), s obzirom da njihovi proizvodi veoma često obiluju promenama, kako onih tehnoloških, tako i onih kojima se ispravljaju greške na postojećim verzijama softvera. Da li to znači da je MicroCore išao ispred Microsofta?

šalu na stranu, ali ovakav način održavanja je nametnut od velikog broja korisnika koji zahtevaju da njihov BusinessWise softver bude potpuno usklađen sa izmenama zakona. S obzirom da je veoma teško održavati različite verzije istog programskog paketa, prišlo se održavanju samo tekuće (najnovije) verzije BusinessWise-a pa je i isporuka novih verzija dodata pod paušalnim održavanjem. Za to je cena paušalnog održavanja neznatno veća u odnosu na konkurenciju (čini 25%, namesto konkurentskih 20% od vrednosti softvera na godišnjem nivou).

Na taj način BusinessWise korisnik u slučaju paušalnog održavanja, osim usklađivanja BusinessWise softvera sa zakonskim izmenama dobija ujedno i najnovije verzije pomenutog softvera za nešto uvećan godišnji iznos održavanja. Sada se može postaviti pitanje kako će biti usluženi korisnici koji ne žele paušalno održavanje njihovog BusinessWise?

Odgovor je jednostavan. S obzirom da ne plaćaju paušalno održavanje sve izmene (po osnovu zakonskih izmena ili novih verzija) platiće 20% od vrednosti kupljenog softvera po trenutno važećem cenovniku za BusinessWise za svaki apgrejd. Međutim treba napomenuti da ovo važi samo u periodu od 12 meseci od poslednjeg apgrejda. Ako istekne više od 12 meseci od poslednjeg apgrejda (dana kada je poslednji puta vršena izmena softvera) korisnik plaća novi apgrejd sa 50% popusta po trenutnom cenovniku. Ovo je neophodno jer je u našim uslovima period od 12 meseci dug period i za to vreme se BusinessWise radikalno poboljša ili uskladi sa zakonskim izmenama.

Da nisu česte promene zakona, kao u našem slučaju, moglo bi se raditi kao svuda u svetu i nove verzije naplaćivati 50% od vrednosti, a starije verzije pečovati (patch) besplatno radi otklanjanja sitnijih nedostataka. Pri tome stari korisnici ne bi morali da prelaze bezuslovno na nove verzije, već bi koristili stare sve dok ne reše da se tehnološki osavremene.

Treba napomenuti da korisnici koji ne plaćaju paušalno održavanje potpadaju u drugu prioritetnu grupu, što znači da će biti usluženi kada budun opsluženi svi korisnici koji plaćaju paušalno održavanje. To praktično znači da je red čekanja dva do četiri dana. Ovo je i normalno jer se MicroCore trudi da paušalne korisnike opsluži i van radnog vremena, zbog ugovorenih obaveza, dok ostali moraju čekati na opsluženje.