ERP softver namenjen manjim korisnicima sa kompletnom svitom softvera za Vaš biznis

BusinessWise Lite (biznisvajz lajt), programski paket koji je, po izgledu i koncepcijski isti sa BusinesWise Enterprise, a namenjen je malim preduzetnicima. Kao što i sam Lite naziv kaže radi se o softveru koncepcijski manjem ciljnom tržištu kome je ovaj programski paket namenjen:

 • Broj stavaka u BusinessWise Finex-u ne može biti veći od 10000;
 • Istovremeni rad maksimalno do dva BusinessWise Lite operatera istovremeno;
 • Nemogućnost promene sadržaja softverskih paketa od kojih je BusinessWise Lite sastavljen;
 • BusinessWise Lite može koristiti samo jedno pravno lice (nije moguće voditi više firmi).

S'obzirom da istraživanja tržišta pokazuju da ovakvi mali preduzetnici preovlađuju (tačnije oni žine 75% od ukupnog broja firmi), došli smo do zaključka da je opravdano omogućiti i tim malim preduzetnicima jedan ERP softver kakav je BusinessWise. Naravno pri tom su načinjena neka ograničenja u pogledu broja stavki u finansijskom knjigovodstvu. Istraživanja su takođe pokazala da mali preduzetnici imaju između tri do pet hiljada stavki godišnje u glavnoj knjizi i da trenutni limit od 10000 stavaka koji važi u Lite verziji nije nikakvo ograničenje za ciljno tržište. Drugo ograničenje je broj od dva operatera koji mogu istovremeno raditi sa BusinessWise Lite verzijom. Sigurno je i rad samo jednog operatera za male zahteve ciljnog tržišta dovoljan, međutim često se javlja potreba da se na drugom računaru izvrše neki uvidi dok neki od operatera obavlja neke promene u ERP sistemu na prvom računaru, što je najčešći slučaj. Što se tiče sastava BusinessWise Lite-a, jedina mogućnost dokupa se odnosi na BusinessWise Safe, programski paket za rad sa fiskalnim štampačima FP-550.

Dakle ograničenja koja su ugrađena u BusinessWise Lite nikako nisu razlog za uznemirenje bilo koje vrste u odnosu na Enterprise verziju, jer se dobija kvalitativno sve ono što već ima mnogo skuplja Enterprise verzija.

U prodaji postoji i takozvani BusinessWise Lite Expansion Pack (BW LExP), program čijom kupovinom prevazilazimo prvo ograničenje, u pogledu broja stavaka, za datu poslovnu godinu. Cena BW LExP zavisi od meseca u godini u kome se kupuje i u toku prve polovine godine nije moguće izvršiti kupovinu BW LExP-a.

BusinessWise Lite se sastoji od programskih modula koji su potpuno identični onima iz Enterprise verzije:

 • BusinessWise Finex (finansijsko knjigovodstvo sa bilansima);
 • BusinessWise Magic (robnomaterijalno knjigovodstvo sa fakturisanjem i poreskom evidencijom);
 • BusinessWise Trade (maloprodaja sa praćenjem robnih zaliha);
 • BusinessWise Wizard (“čarobnjaci” ili automatsko knjiženje promena iz maloprodaje i robnomaterijalnog knjigovodstva u finansijsko knjigovodstvo);
 • BusinessWise FinOp (finansijska operativa sa knjigom primljenih i knjigom izdatih računa, delovodnikom dokumenata, predologom kompenzacije,...);
 • BusinessWise Safe (računarska kasa za rad sa fiskalnim štampačima).

Za BusinessWise Lite verziju važi garancija od jedne godine, a pogodnosti koje važe u garantnom roku su iste kao i za Enterprise verziju:

 • Za vreme garancije ne plaća se nikakva nadoknada. Garancija važi samo za kupce koji prvi puta kupuju Lite verziju, dok za korisnike koji kupuju novu verziju (upgrade) garantni rok ne važi.
 • Za vreme garantnog roka korisnik dobija sve nove verzije programskog paketa, kao i izmene koje su prouzrokovane promenom u dotičnim zakonskim rešenjima. To praktično znači da nakon isteka garantnog roka korisnik poseduje najnoviju verziju programskog paketa.
 • Za vreme garancije nove verzije programskog paketa mogu se preuzeti lično sa On-Line sistema naše kompanije ili sa sajta kompanije www.micro.co.rs, kao i instalacijom ovlaščenih servisera iz naše kompanije.

Kupovinom BW LExP-a ne prekida se ugovor o održavanju u vangarantnom roku.

Održavanje u vangarantnom roku za BusinessWise Lite predviđeno je u visini trenutne cene Lite verzije na godišnjem nivou. To dakle iznosi približno 50 € mesečno. Održavanje se može plaćati mesečno ili u dogovorenoj periodici. Obuka za BusinessWise Lite je predviđena samo prilikom instalacije, ako instalaciju vrši neko iz kompanije MicroCore ili neko od ovlašćenih distributera u trajanju od 4 časa po slušaocu. Ako instalaciju vrši sam korisnik potrebne informacije mogu se pročitati iz odgovarajućeg uputstva.

  Nazad na BusinessWise